16/10/2018 23:10

Op deze wijze voorkom je arbitrage

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Als arbitrage is overeengekomen, dan dient een gewone rechter zich meestal onbevoegd te verklaren. Men wil nog wel eens proberen om een overeengekomen arbitrageclausule terzijde te schuiven. Een verschil met een normale procedure bij de rechtbank zijn immers de hoge kosten die aan arbitrage gekoppeld zijn. Alhoewel het terzijde schuiven van een arbitrageclausule in het hier te bespreken recente geschil niet lukt, blijkt eveneens dat het niet onhaalbaar is. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler legt uit.

Neem een clausule op in het contract
Wil arbitrage van toepassing zijn dan dient dit tussen partijen overeen worden gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan een clausule in een contract. Een gewone rechter mag dan geen kennis nemen van het geschil. Het verschil tussen een normale procedure en arbitrage is onder andere al gauw zo’n 10.000 euro. Het honorarium van de arbiters zorgt mede voor deze hoge prijs. Andere kenmerkende aspecten van arbitrage zijn dat een procedure (vaak) niet openbaar wordt gemaakt en dus vertrouwelijk is, dat die procedure sneller verloopt dan bij de gewone rechter, men minder formaliteiten in acht hoeft te nemen en dat de arbitrage vaak een gevraagde expertise met zich kan brengen.

‘Inschakelen arbitrage is overbodig’
De kosten van arbitrage blijken vaak een (te) hoge drempel. Mede daarom poogt men nog wel eens de overeengekomen arbitrageclausule met een beroep op de redelijkheid en billijkheid terzijde te schuiven. In onderhavige kwestie wendde een ondernemer zich tot de gewone rechtbank. Daar kwam men echter tot de conclusie dat een geldige arbitrageclausule overeen was gekomen. Een van de ondernemers stelde echter dat hij door een nare scheiding met zijn (ex)vrouw in een dusdanige benarde financiële situatie was komen te verkeren en dat hij daardoor de kosten van arbitrage niet kon ophoesten. Daarnaast stelde hij dat het inschakelen van arbitrage met hun expertise voor een dergelijke eenvoudige vordering overbodig was.

Rechtbank had zich onbevoegd moeten verklaren
De rechtbank ging hierin mee, maar het Hof Arnhem – Leeuwarden floot de rechtbank terug. Het Hof stelde echter dat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat in dit geval de arbitrageclausule terzijde kon worden geschoven. Wil, volgens het Hof, een beroep slagen dan dient te worden betoogd dat het naar de omstandigheden van het geval het onredelijk en onbillijk zou zijn om aan de arbitrageclausule te worden gehouden danwel dat er sprake is van misbruik van recht. Hierbij zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn wanneer arbitrage louter wordt aangewend om de gang naar de rechter danwel arbitrage praktisch onmogelijk te maken. Voorts besloot het Hof dat de rechtbank zich onbevoegd had moeten verklaren en nimmer kennis had mogen nemen van het geschil.

Besef consequenties van arbitrageclausule
Wat de ondernemer in deze zaak resteert is sparen danwel lenen om alsnog de financiering rond te krijgen, zodat een arbitrageprocedure kan worden begonnen. Van belang is om altijd een arbitrageclausule met een kritisch oog te bekijken en te beseffen wat de consequenties zijn. Mocht het gevoel niet goed zijn, dan kan men de wederpartij verzoeken de arbitrageclausule te schrappen. Dit kan veel problemen voorkomen.

Martijn Kesler

Martijn Kesler

Sinds 2013 ben ik als advocaat werkzaam bij AMS Advocaten in Amsterdam en werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht, het insolventierecht, het verbintenissenrecht en incasso.
Martijn Kesler
Martijn Kesler

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE