Recht op aanvullende schadevergoeding bij vliegreis?

Als een vlucht van of naar een Europees land meer dan 3 uur is vertraagd, geannuleerd of overboekt dan heeft een passagier recht op een vergoeding van € 250,-, € 400,- of € 600,- per passagier. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand en de bestemming. Dit geldt alleen niet bij buitengewone omstandigheden. Kan een passagier, die meer schade heeft geleden dan deze bedragen, deze aanvullende schade ook vorderen?

Verordening (EEG) nr. 295/91
Van belang is de verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.

Aanvullende schadevergoeding
Deze verordening bepaalt in artikel 12 en 13 dat een passagier méér kan claimen dan alleen de genoemde bedragen. De rechtbank kan dus aanvullende schadevergoeding opleggen, waarbij de passagier zijn extra schade wel moet bewijzen, zie onderstaande artikelen uit de verordening.

Tekst verordening
Artikel 12
Verdere compensatie

1. Deze verordening is van toepassing onverminderd de rechten van een passagier op verdere compensatie. De uit hoofde van deze verordening toegekende compensatie kan op eventuele verdere compensatie in mindering worden gebracht.

2. Onverminderd de toepasselijke beginselen en voorschriften van nationaal recht, met inbegrip van de jurisprudentie, is lid 1 niet van toepassing op passagiers die vrijwillig een boeking hebben ingeleverd uit hoofde van artikel 4, lid 1, van deze verordening.

Artikel 13
Recht op schadevergoeding

In gevallen waarin een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert compensatie betaalt of aan de overige verplichtingen voldoet die krachtens deze verordening op haar rusten, mag geen enkele bepaling van deze verordening worden uitgelegd als een beperking van het recht om volgens het geldend recht compensatie te verlangen van enige persoon, inclusief derden. Deze verordening beperkt met name geenszins het recht van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert om terugbetaling te eisen van een touroperator of enige andere persoon waarmee de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert een overeenkomst heeft. Ook mag geen enkele bepaling van deze verordening worden uitgelegd als een beperking van het recht van een touroperator of een andere derde partij dan een passagier met wie een luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert een overeenkomst heeft, om volgens de relevante rechtsregels, terugbetaling of compensatie te verlangen van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.

Conclusie
Als men meer schade heeft geleden dan de genoemde bedragen, dan is het dus mogelijk om het meerdere te claimen en als nodig bij de rechtbank te vorderen.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts