Commissaris bij een woningcorporatie, weet u wat er voor u is veranderd na 1 juli?

De nieuwe Woningwet is op 1 juli jl. in werking getreden. De wet omvat veel onderwerpen. Waarschijnlijk bent u al vertrouwd met de termen passend toewijzen, woningmarktregio’s, administratieve of juridische scheiding etcetera. De Woningwet gaat echter ook over de verhouding tussen het bestuur en de raad van commissarissen. Ook de verhouding tussen de raad van commissarissen en de minister komt aan bod. Zo bepaalt de wet dat diverse bestuursbesluiten onderworpen zijn aan goedkeuring van de minister en / of de raad van commissarissen. Dit geldt nu al, ook al zijn de statuten van de woningcorporatie hier nog niet op aangepast.

Wie er commissaris wordt, wordt nu mede bepaald door de huurdersorganisatie(s) en de minister. De huurdersorganisatie heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor ten minste een derde deel van de raad van commissarissen. Benoeming is alleen mogelijk als de minister die persoon geschikt en betrouwbaar acht. Het is verstandig om de benoemingsprocedure aan te passen naar deze regels.

Niet alleen de regels omtrent de benoeming zijn gewijzigd. De mogelijkheden voor ontslag van een commissaris zijn ook aangepast. De minister kan nu de Ondernemingskamer verzoeken om een commissaris te ontslaan. Ook kan hij een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer indienen. De Ondernemingskamer besteedt in een dergelijke procedure vaak aandacht aan de positie die de commissarissen hebben ingenomen bij bepaalde problemen.

Daarnaast bestaat er sinds 1 juli de meldingsplicht voor commissarissen. U moet nu als commissaris bepaalde misstanden bij de corporatie melden bij de Autoriteit Woningcorporaties. Bent u daar op voorbereid en weet u wanneer u moet melden?

Als u meer wilt weten over governance en de nieuwe Woningwet kom dan naar de door Habitask, Companen en AKD georganiseerde masterclass over governance op 27 oktober. Zie voor meer informatie: http://www.habitask.nl/Masterclasses-Woningwet.

Uiteraard kan er ook een cursus voor uw raad van commissarissen worden georganiseerd. Daarvoor kunt u contact met Eelkje van de Kuilen opnemen.

mr. Eelkje van de Kuilen

mr. Eelkje van de Kuilen

Advocaat ondernemingsrecht bij AKD Advocaten
Eelkje van de Kuilen-Stap is sinds 2004 als advocaat werkzaam bij AKD. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van geschillen rondom ondernemingen en de advisering van overheden en non-profit instellingen over ondernemingsrechtelijke kwesties.
mr. Eelkje van de Kuilen
mr. Eelkje van de Kuilen
mr. Eelkje van de Kuilen

Recente blogs van mr. Eelkje van de Kuilen (overzicht)

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts