Deel maatregelen Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) uitgesteld tot 1 januari 2016

Op 2 juni jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Aanpak Schijnconstructies aangenomen. We hebben u hierover uitgebreid geinformeerd in het artikel: “Per 1 juli: Wet Aanpak Schijnconstructies en overgangsregeling transitievergoeding seizoenswerkers.” Een klein deel van de maatregelen is echter uitgesteld tot 1 januari 2016. Thijs de Jong van RWV Advocaten geeft uitleg.

Uitbreiding ketenaansprakelijkheid tot volledige loon
Per 1 juli 2015 geldt dat u hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de salarisbetaling van arbeidskrachten die u van derden inleent. Dat geldt ook voor de salarisbetaling van werknemers van uw onderaannemers en opdrachtnemers.

Reparatie terugwerkende kracht transitievergoeding voor seizoenarbeiders
Ook de reparatiewetgeving ter beperking van de effecten van de nieuwe transitievergoeding voor bedrijven met seizoensarbeiders treedt per 1 juli in werking.

Uitgesteld tot 1 januari 2016: plicht tot volledig en per bank uitbetalen minimumloon
De verbod tot het verrekenen van bedragen met het minimumloon – bijvoorbeeld voor huisvesting of zorgverzekering – is uitgesteld tot 1 januari 2016. Hetzelfde geldt voor de plicht tot het voortaan volledig giraal betalen van het minimumloon. Deze maatregelen zijn uitgesteld tot 1 januari 2016 omdat zij extra voorbereidingen vergen van werkgevers.

Meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies?
Wilt u weten wat de specifieke gevolgen voor u zijn met betrekking tot de Wet Aanpak Schijnconstructies? Of heeft u vragen over de nieuwe wet? Neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten.

Webinar over de transitievergoeding
Overigens hebben we ook een webinar over de transitievergoeding opgenomen. Claudia van Hunsel behandelt in het webinar kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz met betrekking tot de transitievergoeding.

U kunt het webinar gratis bekijken wanneer het u het beste uitkomt op ons Vimeo kanaal: https://vimeo.com/117166986. Naast een webinar over de transitievergoeding kunt u nog vijf andere webinars over de Wet werk en zekerheid (Wwz) volgen.

Thijs de Jong is in 2003 civiel- en bedrijfsrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Sinds 1 september 2002 is hij aan RWV Advocaten verbonden, eerst als studentstagiaire en sinds 2004 als advocaat. Thijs houdt zich voornamelijk bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Ook het ambtenarenrecht behoort tot zijn vakgebied. Daarnaast behandelt hij met grote regelmaat zaken op het gebied van letselschade, waarbij hij slachtoffers van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen of mishandeling bijstaat in het verhalen van de door hen geleden schade.

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE