Factsheets over ontslag onder de WWZ

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de overheid het ontslagrecht sneller, eerlijker, minder kostbaar en (met name) eenvoudiger willen maken. Of deze doelstellingen worden behaald, is nog maar de vraag. Inmiddels heeft ‘Juridisch Nederland’ een grote hoeveelheid artikelen gepubliceerd in diverse vaktijdschriften met de intentie de discussie omtrent de bovengenoemde doelstellingen en de praktische haalbaarheid van de WWZ aan te wakkeren.

Niet wordt geschroomd kritiek te uitten op onderwerpen, zoals de bedenktermijn van de werknemer bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst en de beperking van de vrijheid van de rechter in het kader van (onder andere) beëindigingsgronden en de transitievergoeding.

Terwijl ‘Juridisch Nederland’ zich uit noodzaak – maar uiteraard ook uit interesse – verdiept in de WWZ en alle gevolgen daarvan, tasten de meeste werknemers en werkgevers in het duister als het gaat om hun rechten en plichten. De tijd is er voor werkgevers en werknemers immers vaak niet om alle onderwerpen uit de WWZ, inclusief alle hiaten en onduidelijkheden, tenminste éénmaal de revue te laten passeren. De overheid is zich hiervan bewust en heeft in een aantal factsheets de grootste wijzigingen in het nieuwe ontslagrecht proberen te vatten.

Op 28 juli jl. zijn de meest recente factsheets gepubliceerd:

Diverse onderwerpen, zoals de mogelijkheid van een tussentijdse opzegging bij een tijdelijk contract, worden hierin kort en praktisch behandeld.
De factsheets geven ‘slechts’ een algemeen beeld van de hoofdlijnen van het nieuwe ontslagrecht. Het praktisch toepassen van de WWZ kunnen daarom nog vragen oproepen, zoals: wat is de kans dat u (als werkgever) bijvoorbeeld een vergoeding moet betalen voor het negeren van de opzegtermijn? Wat is de beste aanvliegroute in het kader van een ontslag op staande voet op initiatief van de werkgever of werknemer, mede in verband met het vereiste van onverwijldheid en de dringende reden? En wat kan allemaal nog meer ernstig verwijtbaar handelen of nalaten zijn, in het kader van een billijke vergoeding voor de werknemer?

Het arbeidsrechtteam van De Clercq heeft zich goed verdiept in de materie van de WWZ en beantwoordt graag uw vragen.

mr. Joost Kokje

mr. Joost Kokje

Advocaat arbeidsrecht bij DE CLERCQ advocaten en notarissen
De praktijk van Joost richt zich uitsluitend op het arbeidsrecht. Hij staat zowel werkgevers als werknemers bij op alle onderdelen van dit veelomvattende rechtsgebied.
mr. Joost Kokje
mr. Joost Kokje
mr. Joost Kokje

Recente blogs van mr. Joost Kokje (overzicht)

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts