Goed nieuws voor schuldenaren! Verzet tegen faillietverklaring kansrijker geworden

Voor het uitspreken van uw faillissement is nodig dat de vordering van de aanvrager van het faillissement summierlijk komt vast te staan, terwijl er daarnaast van tenminste één andere vordering op de schuldenaar moet blijken. Verder moet er sprake zijn van een toestand dat u bent opgehouden te betalen. In de praktijk blijkt het meestal niet eenvoudig te zijn om een eenmaal uitgesproken faillissement te laten vernietigen. Dat lijkt nu iets gemakkelijker te worden in geval van verzet.

Tegen het vonnis van faillietverklaring is:

  • hoger beroep mogelijk als u als schuldenaar bij de behandeling van de aanvraag tot het faillissement aanwezig bent geweest, of
  • verzet mogelijk als u als schuldenaar niet bent verschenen.

In hoger beroep is het lastig om uitgesproken faillissement te laten vernietigen
Als een faillissement is uitgesproken melden zich al snel vele schuldeisers bij de curator. Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2006 werd tot nu toe gedacht dat het faillissement in alle gevallen alleen kon worden vernietigd als bij de behandeling van het hoger beroep of verzet, ofwel al deze schulden waren betaald, ofwel met al deze schuldeisers regelingen waren getroffen.

Het alsnog betalen van alleen de vordering van de aanvrager van het faillissement was dus niet genoeg om het faillissement te laten vernietigen. De Hoge Raad had in zijn uitspraak van 2006 aangegeven dat de mogelijkheid van vernietiging van het faillissement in hoger beroep niet meer alleen van het al dan niet bestaan van de vordering van de aanvrager behoort af te hangen. Dit vanwege de rechtstoestand die als gevolg van faillissement intreedt en waarbij ook andere schuldeisers dan de aanvrager van het faillissement belang hebben.

Bij verzet zijn er wél mogelijkheden om uitgesproken faillissement te laten vernietigen
Aangenomen werd dat hetzelfde gold voor schuldenaren die niet waren verschenen en in verzet gingen. Recent heeft de Hoge Raad echter een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat het bij verzet wél mogelijk is om het verweer te voeren dat de schuld van de aanvrager niet (langer) bestaat. Dit vloeit voort uit de strekking van het verzet en de ingrijpende gevolgen van faillietverklaring. Een schuldenaar die in hoger beroep gaat, is gehoord. Dat geldt niet voor een schuldeiser die in verzet gaat. Dit verschil is cruciaal.

Het rechtsmiddel van verzet maakt het mogelijk dat alsnog hoor en wederhoor plaatsvindt en het kan niet zo zijn dat als u zich tegen de faillietverklaring wilt verzetten, u bij voorbaat al kansloos bent, omdat zich inmiddels ook andere schuldeisers hebben gemeld. Dat zou het rechtsmiddel van verzet illusoir maken.

De uitspraak is goed nieuws voor u en alle andere schuldenaren die om wat voor reden dan ook niet zijn verschenen en wel degelijk hadden willen en kunnen betalen om een faillissement te voorkomen.

Mr. Klaartje Beerlage is in augustus 2004 beëdigd als advocaat en is sinds 2011 werkzaam voor RWV Advocaten In 2009 rondde zij met succes de Grotius specialisatieopleiding insolventierecht af. Klaartje is aspirant-lid van INSOLAD, de vereniging van insolventierecht-specialisten en wordt regelmatig aangesteld als curator van middelgrote failliete ondernemingen.

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts