16/10/2018 16:49

Hoge Raad: geen zuivere aanvaarding nalatenschap door eten bij het regelen van de uitvaart te voldoen van de rekening van de overledene

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een zaak waarbij het draaide om de vraag of een nalatenschap zuiver was aanvaard door een etentje, dat tijdens het regelen van de uitvaart werd genuttigd, te voldoen van de bankrekening van de overledene. Claudia Janssens van Spaans Advocaten geeft uitleg.

Het aanvaarden van de nalatenschap: zuiver of beneficiair
Een nalatenschap kan direct worden verworpen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een nalatenschap te aanvaarden. Dat kan op verschillende manieren. De nalatenschap kan zuiver worden aanvaard, dan aanvaard men dus naast alle rechten ook alle plichten. De schulden van de nalatenschap worden dan ook aanvaard. Men kan de nalatenschap ook beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaarden. Kort gezegd aanvaardt men dan slechts plichten voor zover daar rechten tegenover staan.

Het zuiver aanvaarden van de nalatenschap door feitelijk handelen
De nalatenschap kan ook worden aanvaard door feitelijk handelen door de erfgenamen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een erfgenaam als heer en meester beschikt over de nalatenschap door inboedelgoederen te verkopen. In zo’n geval wordt aangenomen dat de nalatenschap zuiver is aanvaard en dan is de erfgenaam ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Zuivere aanvaarding erfgenamen en dus persoonlijk aansprakelijk voor de schuld?
In de zaak die aan de Hoge Raad werd voorgelegd, zijn de erfgenamen op de dag van het overlijden van de erflaatster samen uit eten gegaan. Ze waren die dag de uitvaart aan het regelen en hebben de relatief lage rekening van € 119,00 voldaan met de betaalpas van de erflaatster. De vraag die moest worden beantwoord, was of de erfgenamen als heer en meester over de nalatenschap hadden beschikt? De kantonrechter vond dat daar geen sprake van was, maar het Hof oordeelde anders: ‘’Hoe gering het bedrag ook in hun ogen is, zij hebben gelden van de nalatenschap echter wel verbruikt ten eigen behoeve en er aldus als heer en meester over beschikt.’’

Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad kwam tot een andere conclusie dan het Hof en oordeelde dat het maken van redelijke kosten tijdens het regelen van een uitvaart op een sterfdag, niet kan worden aangemerkt als een daad van aanvaarding. Daarbij nam de Hoge Raad onder andere in aanmerking dat er geen eten in het huis van de erflaatster was en dat de erfgenamen te ver weg woonden om thuis te gaan eten. Er was dus geen sprake van zuivere aanvaarding van de nalatenschap en de erfgenamen waren dan ook niet gehouden om schulden uit de nalatenschap uit hun eigen vermogen te voldoen.

mr. Claudia Janssens

mr. Claudia Janssens

Advocaat vastgoed- en bestuursrecht bij Köster Advocaten
Claudia is gespecialiseerd in het vastgoed- en bestuursrecht. In haar werk als advocaat vind ze het belangrijk om voor haar cliënt een reëel en helder beeld van de sterke en zwakke punten van de zaak te schetsen. Naast haar werk als advocaat is ze als penningmeester actief betrokken geweest bij de Jonge Balie Flevoland.

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE