Hoofdlijnen nieuw woonwaarderingsstelsel zelfstandige huurwoningen

Het woonwaarderingsstelsel (WWS) voor de huur van zelfstandige woonruimte is per 1 oktober 2015 gewijzigd. Via het WWS, de puntenwaardering, wordt de maximale huurprijs van een huurwoning vastgesteld. Advocaat Thijs Homveld van Labré Advocaten in Amsterdam geeft uitleg.

Dit zijn de hoofdlijnen:

  • Er wordt per 1 oktober 2015 bij de puntenwaardering gerekend met de meest actuele WOZ-waarde (ondergrens € 40.000,-).
  • Is de maximale huurprijs van een bestaande huurovereenkomst via de nieuwe puntenwaardering hoger dan de geldende huurprijs, dan kan dit niet direct leiden tot een verhoging van de huurprijs. Een lagere maximale huurprijs dan de geldende huurprijs, kan wel tot een lagere huurprijs leiden.
  • De voorheen gehanteerde punten met betrekking tot woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarste zijn komen te vervallen.
    Bij nieuwbouwwoningen wordt uitgegaan van de WOZ-waarde zoals die na oplevering kan worden vastgesteld op grond van het taxatieverslag van de gemeente.
  • De punten voor de WOZ-waarde worden als volgt berekend: voor elke € 7.900 van de WOZ-waarde: 1 punt; en voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte per € 120: 1 punt. Tezamen geeft de uitkomst hiervan, na afronding, het totaal aantal punten voor de WOZ-waarde. Voornoemde bedragen van € 7.900 en € 120 worden jaarlijks vastgesteld.
  • De nieuwe puntenwaardering geldt niet voor geliberaliseerde huur (de liberalisatiegrens die hiervoor geldt is per 1 januari 2015 € 710,68), onzelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen.
  • De prijs per WWS-punt is eenmalig met 3,8 procent verlaagd.
  • Het voorheen gehanteerde begrip “serviceflat” vervalt en maakt plaats voor het begrip “zorgwoningen”. Er is een toeslag van 35 % op de punten mogelijk indien een huurwoning onder de definitie zorgwoning valt.

De nieuwe puntentoekenning voor de WOZ-waarde is ingrijpend. De WOZ-waarde zal gemiddeld ca. 25 % van de huurprijs gaan bepalen. Voor verhuurders en huurders is de WOZ-waarde van een woning daarom relevant geworden. Een verhuurder zal, voor wat betreft de huurprijs, belang hebben bij een hoge WOZ-waarde, een huurder bij een lage WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarde jaarlijks wordt bepaald, kan de maximale huurprijs jaarlijks wijzigen. Te verwachten is dan ook dat er meer discussie over de huurprijs zal ontstaan tussen verhuurders en huurders en ook over de WOZ-waarde tussen gemeenten en verhuurders en/of huurders.

mr. Thijs Homveld

mr. Thijs Homveld

Thijs adviseert en procedeert voornamelijk op het gebied van vastgoedrecht (o.a. huurrecht, koop/verkoop, bouwrecht, appartementsrechten/VvE’s, projectontwikkeling) en het algemeen verbintenissen-/contractenrecht. Hij staat cliënten bij in procedures (inclusief conservatoir en executoriaal beslag) bij rechtbanken, gerechtshoven en arbitrage-instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
mr. Thijs Homveld
mr. Thijs Homveld

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE