Mag een gehuurde bedrijfsruimte worden onderverhuurd?

Om de vraag of een gehuurde bedrijfsruimte mag worden onderverhuurd te beantwoorden, moet niet alleen worden gekeken naar de wettelijke bepalingen maar ook naar de inhoud van de huurovereenkomst. Hoewel de wet namelijk vrij veel ruimte biedt voor onderverhuur, biedt de huurovereenkomst deze ruimte over het algemeen niet. Huurrecht advocaat Claudia Janssens van Spaans Advocaten in Huizen geeft uitleg.

Onderverhuur van een bedrijfsruimte volgens de wet
Ingevolge artikel 7:221 BW is de huurder van bedrijfsruimte bevoegd om de bedrijfsruimte onder te verhuren, tenzij hij moest aannemen dat de verhuurder daar redelijke bezwaren tegen zal hebben. Als de huurder twijfelt, zal hij zijn voornemen aan de verhuurder moeten voorleggen en de verhuurder de kans moeten geven om zich erover uit te laten. De bezwaren van de verhuurder kunnen zien op de persoon van de onderhuurder, maar ook op het gebruik van het gehuurde. In de parlementaire geschiedenis worden als voorbeelden onder andere genoemd: verhuur van een kostbaar object waarvan het gebruik geheel op de persoon van de huurder is toegesneden, onderverhuur aan drugsverslaafden of aan een instelling met een voor de verhuurder kwetsende doelstelling en ingebruikgeving voor activiteiten die een verhoogd risico op schade aan het gehuurde opleveren. Is de huurder er van overtuigd dat de verhuurder geen redelijke bezwaren zal hebben tegen de onderverhuur en wordt de onderverhuur ook niet verboden in de huurovereenkomst, dan kan de huurder de bedrijfsruimte onderverhuren. De huurder doet er dan wel goed aan om dit contractueel goed te regelen.

Onderverhuur van een bedrijfsruimte en de huurovereenkomst
Vaak zal in de huurovereenkomst een bepaling zijn opgenomen waarin staat dat onderverhuur, behoudens vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet is toegestaan. Een verhuurder doet er goed aan om een dergelijke bepaling bij het aangaan van een huurovereenkomst in de overeenkomst op te nemen, omdat hij op die manier zelf de controle houdt over de personen die de bedrijfsruimte gebruiken. Het gebruik kan immers gevolgen hebben voor de waarde van het gehuurde. Het kan voor huurders dan ook zeer lastig blijken te zijn om die bepaling uit de overeenkomst te onderhandelen.

Gevolgen overtreding onderverhuurverbod
Gaat de huurder ondanks een bepaling in de huurovereenkomst waarin onderverhuur behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder wordt verboden, toch over tot onderverhuur dan kan dit voor de verhuurder reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder pleegt dan immers wanprestatie jegens de verhuurder. De verhuurder kan de huurovereenkomst ook beëindigen als de huurder de bedrijfsruimte onderverhuurt, terwijl de hij mocht aannemen dat de verhuurder daar redelijke bezwaren tegen had. De huurder gedraagt zich dan niet als een goed huurder.

mr. Claudia Janssens

mr. Claudia Janssens

Advocaat vastgoed- en bestuursrecht bij Köster Advocaten
Claudia is gespecialiseerd in het vastgoed- en bestuursrecht. In haar werk als advocaat vind ze het belangrijk om voor haar cliënt een reëel en helder beeld van de sterke en zwakke punten van de zaak te schetsen. Naast haar werk als advocaat is ze als penningmeester actief betrokken geweest bij de Jonge Balie Flevoland.

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts