Rectificatie wegens onterechte beschuldiging van piraterij?

Een producent en een distributeur van medische hulpmiddelen raken in een zakelijk geschil verwikkeld. De distributeur wil voor zichzelf verder gaan maar de producent is hier verbolgen over. De producent beschuldigt in een brief aan derden de distributeur ervan dat hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de producent. Maar dit is niet het geval. De distributeur eist rectificatie in kort geding. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht de uitspraak van de Voorzieningenrechter toe.

Opzegging distributieovereenkomst
Eiser is distributeur van medische hulpmiddelen waaronder de “Armon” producten van gedaagde. Eiser maakt in 2015 aan gedaagde bekend dat zij een ander product, de iFloat genaamd, buiten Nederland op de markt wil brengen. Gedaagde heeft in reactie hierop de leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. Eiser is hierover niet te spreken maar kan gedaagde niet op andere gedachte brengen. Partijen komen na overleg overeen dat de distributieovereenkomst in ieder geval tot 31 december 2015 doorloopt zodat eiser in staat is haar reeds aangegane verplichtingen na te komen.
Nieuw product distributeur illegale kopie?

Gedaagde stuurt vervolgens aan diverse andere distributeurs een brief waarin wordt vermeld dat zij de levering van Armon producten en diensten aan eiser heeft gestaakt wegens -samengevat- het feit dat eiser producten op de markt heeft gebracht die kopiëen zijn van de Armon producten. Ook wordt een zorgverzekeraar door gedaagde schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de relatie tussen eiser en gedaagde is geëindigd vanwege inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van gedaagde.

Buitengerechtelijke rectificatie: voldoende?
Na sommatie van eiser is gedaagde bereid een rectificatie te sturen. Er is namelijk geen sprake van een inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. In de rectificatie wordt echter de volgden tekst opgenomen:

“De eerlijkheid gebiedt ons u mede te delen dat wij de producten nog niet van [eiser] op inbreuk hebben kunnen controleren en dat de inbreuk thans niet is komen vast te staan.”

Rectificatie vorderen in kort geding
Eiser maakt een kort geding aanhangig en vraagt om een betere rectificatie. De Voorzieningenrechter overweegt allereerst dat de mededeling van gedaagde dat eiser met de iFloat inbreuk maakt op intellectueel eigendom van gedaagde onrechtmatig is. Gedaagde heeft op geen enkele manier onderbouwd dat er sprake is van een inbreuk en aldus is deze beschuldiging ongefundeerd en onterecht. Er kan dan ook worden uitgegaan van een rectificatieplicht aan de zijde van gedaagde.

Rechter: rectificatie was onduidelijk
De vraag is vervolgens of de reeds gepubliceerde rectificatie voldoende is. Dit is volgens de Voorzieningenrechter niet het geval. De door gedaagde verstuurde rectificatie is te onduidelijk. De lezer zou uit de tekst kunnen begrijpen dat gedaagde de producten van eiser nog steeds niet op inbreuk heeft kunnen controleren waarmee de mogelijkheid open wordt gelaten dat daarop in een later stadium kan worden teruggekomen. Gedaagde wordt veroordeeld om een nieuwe rectificatie te plaatsen op haar website gedurende 6 maanden. In de nieuwe rectificatie moet staan dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld omdat zij redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat van inbreuk op enige van haar intellectuele eigendomsrechten sprake is.

mr. Thomas van Vugt

mr. Thomas van Vugt

Advocaat verbintenissenrecht & ondernemingsrecht bij AMS Advocaten
Naast mijn dagelijkse advocatenpraktijk ben ik als expert verbonden aan www.z24.nl en schrijft ik periodiek juridische columns voor Vara’s Kassa Magazine.
mr. Thomas van Vugt
mr. Thomas van Vugt

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts