Risico’s bij ziek uit dienst na 1 juli 2015

Een zieke werknemer heeft recht op maximaal 2 jaar doorbetaling van zijn salaris. Gedurende die periode mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet beëindigen, tenzij bijvoorbeeld de werknemer zich erg verwijtbaar opstelt. Wat gebeurt er als een zieke werknemer voordat de twee jaar is afgelopen vrijwillig uit dienst gaat, bijvoorbeeld door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, ook in geval van een reorganisatie?

Benadelingshandeling
Bij ziekte beschouwt het UWV vrijwillig vertrek, zoals het meewerken aan een vaststellingsovereenkomst, als een benadelingshandeling omdat de werknemer zijn inkomsten, doorbetaling bij ziekte, opgeeft. Resultaat: geen ZW.

Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep heeft meermalen geoordeeld dat van een zieke werknemer verwacht mag worden dat hij zijn arbeidsovereenkomst niet zomaar opgeeft, zelfs als de werkgever een goede bedrijfseconomische reden heeft. Slechts onder strenge voorwaarden krijgt de werknemer wel een Ziektewet-uitkering: als de vakbonden met een sociaal plan hebben ingestemd, de werkgever het afspiegelingsbeginsel correct heeft toegepast, de toegekende vergoeding niet minder is dan die op basis van de kantonrechtersformule en er rekening gehouden is met de opzegtermijn. In zo’n geval is volgens de Centrale Raad van Beroep, als de werkgever naar de Kantonrechter zou gaan om de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld reorganisatie) te ontbinden, de kans ‘verwaarloosbaar klein’ dat de kantonrechter dat verzoek zou afwijzen.

Bedrijfseconomische redenen
De werkgever kan zich in geval van bedrijfseconomische redenen nog tot 1 juli 2015 wenden tot de kantonrechter. Die zal beoordelen of de verzochte ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen verband houdt met de ziekte. Als er geen enkel verband is met de ziekte, kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, mogelijk onder toekenning van een vergoeding.

UWV
Per 1 juli 2015 komt dit te vervallen: de werkgever kan bij reorganisatie alleen nog maar bij het UWV terecht voor een ontslagvergunning. Als de werkgever toestemming krijgt van het UWV, krijgt hij te maken met het opzegverbod: de ontslagvergunning mag de werkgever niet gebruiken tijdens de ziekte van de werknemer gedurende maximaal 104 weken. Is de werknemer in die periode nog ziek, dan kan de ontslagvergunning niet worden gebruikt, tenzij sprake is van een (volledige) bedrijfsbeëindiging.
De werkgever zal dan de zieke werknemer gedurende die tijd serieus moeten re-integreren binnen of buiten het bedrijf. De positie van de zieke werknemer is hiermee aanzienlijk versterkt.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

1 Reactie op "Risico’s bij ziek uit dienst na 1 juli 2015"

avatar
  Subscribe  
meest recent minst recent
Ontvang alerts
Adriana
Gast

Bedankt voor de update, erg handig om op de hoogte te blijven! Er is nogal wat veranderd sinds 1 juli.