Toch transitievergoeding ondanks collectieve regeling

De kantonrechter Rotterdam heeft op 15 oktober 2015 een opmerkelijke uitspraak gedaan; een uitspraak die behoorlijke consequenties kan hebben in ontslagsituaties waarin een CAO of sociaal plan geldt met daarin een (boven)wettelijke ontslag- of aanvullingsregeling. Advocaat arbeidsrecht Edwin Aerts van MannaertsAppels Advocaten in Tilburg geeft uitleg.

Eerst een korte schets van de juridische achtergrond
Het uitgangspunt sinds 1 juli 2015 is dat een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is geweest, recht heeft op een transitievergoeding. Het kan echter voorkomen dat bij ontslag ook (financiële) aanspraken bestaan op basis van collectieve regelingen die dateren van voor 1 juli 2015. Denk aan een bovenwettelijke uitkering, een wachtgeldregeling of een outplacementtraject. De overheid heeft willen voorkomen dat in zo’n geval zowel aanspraak bestaat op de collectieve regeling, als op de transitievergoeding. Tot 1 juli 2016 geldt dan ook het Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Daarin is bepaald dat geen recht op een transitievergoeding bestaat indien er een dergelijke collectieve regeling geldt.

Wat maakt de uitspraak van 15 oktober 2015 nieuwswaardig?
In deze Rotterdamse zaak wordt een transitievergoeding toegekend, ondanks dat de CAO voorziet in een aanvulling op de werkloosheidwetuitkering van de werkneemster. De kantonrechter schuift het genoemde overgangsrecht dus terzijde. Waarom? Omdat naar zijn oordeel de toepassing van het overgangsrecht in deze zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het verschil tussen de WW-suppletie (in totaal ca. € 600,–) en de transitievergoeding (ca. € 7.000,–) is volgens hem te groot. Het kan volgens de kantonrechter niet zo zijn dat een werknemer door toepassing van het overgangsrecht in een “substantieel ongunstiger positie” terechtkomt. De volledige transitievergoeding wordt derhalve toegekend. Daarnaast kan de werkneemster in kwestie ook nog aanspraak maken op de WW-suppletie uit de CAO.

Voor zover bekend, is dit de eerste uitspraak waarin een kantonrechter tot deze slotsom komt. De uitspraak ligt niet in lijn met beslissingen van andere kantonrechters, die tot nog toe namelijk wél unaniem het overgangsrecht toepasten; zie bijvoorbeeld de beschikking van de kantonrechter Leeuwarden d.d. 22 juli 2015 en van de kantonrechter Groningen d.d. 24 september 2015. Het is de vraag of de beslissing van de Rotterdamse kantonrechter in hoger beroep standhoudt. Echter, of hoger beroep wordt ingesteld en, zo ja, wat dat dan oplevert, zal nog moeten blijken.

Voor nu betekent deze uitspraak dat partijen erop bedacht moeten zijn dat het overgangsrecht dat ziet op collectieve ontslagregelingen wisselend wordt toegepast door kantonrechters. Het is niet ondenkbaar dat dit aan de orde wordt gesteld in onderhandelingen over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

mr. Edwin Aerts

mr. Edwin Aerts

Advocaat arbeidsrecht bij KZO|O13 advocaten
Edwin Aerts is advocaat bij KZO|013 Advocaten in Tilburg. De advocaten van KZO|013 zijn meesters, maar vooral ook mensen in de rechten. Dat komt terug in de manier waarop zij hun zaken doen: professioneel en daadkrachtig, maar ook betrokken. Hard op de inhoud, zacht op de sfeer. Hun ervaring is dat zo'n aanpak het beste werkt.
mr. Edwin Aerts

Reageer

1 Reactie op "Toch transitievergoeding ondanks collectieve regeling"

avatar
  Subscribe  
meest recent minst recent
Ontvang alerts
Nancy Viellevoye
Gast

Beste Edwin, dank voor het delen. Inderdaad een interessante uitspraak, hoewel ik niet denk dat er vaak gevallen zijn waarbij de WW-suppletie o.g.v. de CAO lager is dan de transitievergoeding. Maar ik ben er nu alert op!