Vernieuwde uitkoopprocedure: hoe het nu werkt

Onlangs heeft de Ondernemingskamer een belangwekkende uitspraak gedaan over de uitkoopprocedure van minderheids aandeelhouders in een BV of een NV waarin een 95% aandeelhouder kan vorderen dat hij de aandelen van de overige aandeelhouders zal overnemen. Deze uitspraak zal hopelijk een aantal complicaties verminderen, zorgen voor een snellere afwikkeling en de kans op een eindeloze procedure kleiner maken. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler licht de uitspraak en de uitkoopprocedure toe.

Uitkoopprocedure melden bij Ondernemingskamer
In bovenstaande procedure bij de Ondernemingskamer kreeg een aandeelhouder 95% van de aandelen in Unit4 en stelde hij een vordering in zodat hij de laatste 5% van de aandelen kon verkrijgen. Een dergelijke vordering geschiedt op basis van de zogenoemde ‘uitkoopprocedure’. Deze procedure dient te worden ingesteld bij de Ondernemingskamer.

Meerderheidsaandeelhouder krijgt 100%
De uitkoopprocedure is geregeld in artikel 2:92a BW voor de N.V., en artikel 2:201a BW voor de B.V. Deze artikelen bepalen dat een aandeelhouder die 95% van het geplaatste kapitaal bezit een vordering tot overdracht van de resterende 5% van de aandelen in kan stellen. Op deze manier krijgt de meerderheidsaandeelhouder uiteindelijk 100% van de aandelen in bezit.

Uitkoopprocedure komt neer op onteigening
Voorheen was deze procedure lastig en eindeloos. Vragen zoals (i) wat is nou precies de waarde van het aandeel en (ii) hoe dient de waarde te worden berekend moesten worden beantwoord. Op zich is deze nauwkeurigheid niet verwonderlijk, want via deze procedure ontneem je per saldo het eigendom. En dat schuurt tegen elementaire rechtsbeginselen aan.

Wat is het belang om te blijven zitten met 5%?
In de literatuur zette men echter wel al vraagtekens bij deze procedure. Het kwam voornamelijk neer op dit: in hoeverre hebben de 5% aandeelhouders nog een belang om een belang te houden, wetende dat er een 95% aandeelhouder is die alle zeggenschap naar zich toe trekt?

Waardering moet wel redelijk zijn
De Ondernemingskamer heeft in deze zaak de peildatum naar voren geschoven, zodat aansluiting kan worden gezocht bij de waarde die de meerderheidsaandeelhouder heeft verkregen toen hij uiteindelijk 95% van de aandelen in zijn bezit kreeg. Mits deze waardering natuurlijk redelijk is, en het waarderingsproces met waarborgen is omkleed.

Geen tijdrovende procedures meer
De regel die de Ondernemingskamer nu hanteert is praktischer dan voorheen. Uiteindelijk zal wel goed moeten worden gekeken of de prijs die betaald is, redelijk en billijk is. Maar indien dat het geval is, dan kan aansluiting worden gezocht bij die prijs en kunnen de resterende 5% aandelen makkelijk in worden gekocht en kan een tijdrovende (en kostbare) procedure uit de weg worden gegaan.

Uitkoopprocedure
Mocht u vragen hebben over dit uitkooptraject dan kunt u altijd contact opnemen voor het afgeven van een procesadvies, over algemene informatie of een dreigende procedure. De AMS advocaat werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

Martijn Kesler

Martijn Kesler

Sinds 2013 ben ik als advocaat werkzaam bij AMS Advocaten in Amsterdam en werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht, het insolventierecht, het verbintenissenrecht en incasso.
Martijn Kesler
Martijn Kesler

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE