Crediteur opgelet! Stel niet alleen de VOF aansprakelijk, maar ook de vennoten

Vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden in die VOF. Als het niet goed gaat met de VOF, kunnen de vennoten dus eveneens worden aangesproken. Dit zijn samenlopende, maar wel verschillende vorderingen. Deze vorderingsrechten moeten apart worden beoordeeld.

Vennoten kunnen zelfstandig verweer voeren
Dit inzicht heeft ertoe geleid dat de Hoge Raad op 6 februari 2015 is teruggekomen van zijn eerdere oordeel dat het faillissement van een VOF automatisch het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft. De vennoten kunnen zelfstandig verweer voeren. Zo kan een vennoot bijvoorbeeld aanvoeren dat hij uit privévermogen de schuld van de VOF kan voldoen. Of hij kan zelf voor de schuldsanering opteren, terwijl de VOF failliet gaat.

Zend stuitingsbrieven niet alleen aan VOF, ook aan vennoten
Een recente uitspraak van de rechtbank Midden Nederland laat opnieuw zien dat een vordering op een VOF goed moet worden onderscheiden van een vordering op een vennoot. Zoals bekend, kunnen vorderingen verjaren, als deze niet tijdig worden gestuit. In de zaak waarover de rechtbank Midden Nederland zich boog, had een crediteur stuitingsbrieven aan een VOF gezonden, maar niet aan de vennoten. Toen een vennoot later in rechte werd betrokken, beriep hij zich op verjaring. Dit beroep bleek succesvol.

In de desbetreffende zaak was de stuitingsbrief gericht ter attentie van de directie van de VOF, met als adres een postbus. De brief was dus niet gericht aan de vennoot persoonlijk. De vennoot had deze brief wel ontvangen. De rechtbank oordeelde dat de wet bepaalt dat een stuitingshandeling dient te geschieden door een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar. Aangezien de brief aan de VOF was gericht en er niets in stond over een persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten, oordeelde de rechtbank dat de brief niet als een stuiting tegen de desbetreffende vennoot kon gelden.

Dus als u crediteur bent, zorg er dan voor dat u niet alleen de VOF duidelijke stuitingsbrieven stuurt, maar ook de vennoten!

Houd rekening met 403-verklaring
Bedenk ook dat in vergelijkbare situaties hetzelfde kan gelden. Denk aan een afgegeven 403-verklaring. U dient een stuitingsbrief te sturen aan zowel de vennootschap met wie u een contractuele relatie heeft, als de vennootschap die zich via een 403-verklaring garant heeft gesteld. Het is zaak hier als crediteur attent op te zijn zodat er geen verhaalsmogelijkheden verloren gaan.

Meer informatie over aansprakelijkheid?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen over aansprakelijkheid, neemt u dan gerust contact op met mij of met één van mijn andere insolventie- of ondernemingsrechtcollega’s.

mr. Klaartje Beerlage

mr. Klaartje Beerlage

Advocaat bij RWV Advocaten
Klaartje is als advocaat gespecialiseerd in het insolventierecht en ondernemingsrecht. Dankzij haar ervaring als curator heeft Klaartje kennis van uiteenlopende rechtsgebieden en branches. Kennis die haar ook in haar hoedanigheid van advocaat goed van pas komt wanneer zij over contracten of aansprakelijkheid adviseert.
mr. Klaartje Beerlage
mr. Klaartje Beerlage

Recente blogs van mr. Klaartje Beerlage (overzicht)

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts