Hoe ver reikt de waarschuwingsplicht van de aannemer?

Een aannemer zal in het algemeen het hem opgedragen werk volgens de wensen van zijn opdrachtgever moeten uitvoeren. Maar wat als de opdracht of aannemingsovereenkomst ‘fouten’ bevat? Bijvoorbeeld fouten in het bestek of een keuze voor ondeugdelijke materialen? In dergelijke gevallen heeft de aannemer een waarschuwingsplicht. De aannemer die dit soort onvolkomenheden ontdekt, of kan ontdekken, dient zijn opdrachtgever te waarschuwen voor die fouten. Deze waarschuwingsplicht is opgenomen in de wet (zie artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek).

De waarschuwingsplicht van de aannemer geldt zelfs als de opdracht afkomstig is van een ervaren opdrachtgever met veel kennis van zaken.

Wel zal een kleine aannemer minder snel een waarschuwingsplicht hebben dan een grote aannemer met veel specialistische kennis. Van een kleine, niet gespecialiseerde, aannemer kan immers minder snel gesteld worden dat hij een fout in de opdracht had moeten ontdekken.

Aannemer aansprakelijk
De aannemer die niet voldoet aan zijn waarschuwingsplicht is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de fouten in de opdracht waarvoor hij niet gewaarschuwd heeft. De schadevergoedingsplicht kan wel gematigd worden in geval van eigen schuld van de opdrachtgever.

Waarvoor moet worden gewaarschuwd?
Moet de aannemer zijn opdrachtgever ook waarschuwen als er problemen met de buren of de gemeente te verwachten zijn bij uitvoering van het opgedragen werk? Over deze vraag oordeelde recentelijk het Gerechtshof Amsterdam. In die kwestie was een constructievloer gebouwd gebruikmakend van de fundering van de buurman en zonder correcte bouwvergunning. De vloer was bouwtechnisch goed opgeleverd. De opdrachtgever was echter van mening dat de aannemer hem had moeten waarschuwen voor problemen met de buurman en de gemeente (incorrecte bouwvergunning) en claimde € 60.910 van de aannemer.

Het Hof oordeelt echter dat de waarschuwingsplicht alleen aangelegenheden van bouwtechnische aard betreft en niet zover gaat dat de aannemer moet waarschuwen voor problemen met de buren en de gemeente.

mr. Edwin van Jaarsveld

mr. Edwin van Jaarsveld

Ik heb ruim 25 jaar ervaring als jurist in het arbeidsrecht, huurrecht en overeenkomstenrecht.
mr. Edwin van Jaarsveld

Recente blogs van mr. Edwin van Jaarsveld (overzicht)

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts