‘Tering assistent’ reden voor ontslag

Kantonrechter Amsterdam heeft op 8 december 2015 bepaald dat een leidinggevende die zich ongepast uitlaat over ondergeschikten, mag worden ontslagen. Werkneemster was in dienst bij Action als bedrijfsleidster. Advocaat arbeidsrecht Paul Snijders geeft uitleg.

Verwijtbaar gedrag
Volgens de personeelswijzer van Action en de cao is o.a. discriminatie niet toegestaan. De communicatie van de werkneemster was langer al een punt van aandacht. Werkneemster was na een incident over haar taalgebruik op non-actief gesteld. Vervolgens vroeg Action de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden vanwege verwijtbaar gedrag. De kantonrechter overwoog dat uit verklaringen van collega’s bleek dat collega’s haar autoritair vonden en dat zij regelmatig grof taalgebruik hanteert.

Taalgebruik
De kantonrechter overwoog over het taalgebruik:

De bedoeling van de bewoordingen waarmee [verweerster] collega’s soms aansprak of waarmee zij over collega’s sprak (“kijk de neger, ik haat hem”, “vieze, vuile Marokkaan je bent te laat”, “vieze vuile kuthoer, tering assistent, ga van mijn parkeerplaats af”, “Gerben is een lul, watje, mietje”) zal echter niet altijd door iedereen zo zijn begrepen. Action hoeft dergelijk ongepast taalgebruik op de werkvloer niet te tolereren, temeer niet nu [verweerster] een leidinggevende positie en dus ook een voorbeeldfunctie heeft. Dergelijk gedrag is verwijtbaar en vormt een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding
Aan werkneemster werd wel een transitievergoeding toegekend, omdat het gedrag weliswaar verwijtbaar was, maar niet ernstig verwijtbaar. Daarbij speelde mee dat werkneemster weliswaar al eerder erop is gewezen dat haar stijl van communiceren aangepast moest worden, maar dat ongepast taalgebruik daarbij niet aan de orde is gesteld.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts