De tijdelijke verhuur van woningen eindelijk echt mogelijk, maar verhuurders: let op!

Op 1 juli 2016 trad de Wet doorstroming huurmarkt in werking. Waar met name verhuurders van zullen hebben gedroomd, wordt eindelijk werkelijkheid: het wordt een stuk veiliger om woningen echt tijdelijk te verhuren. Natuurlijk moet de verhuurder nog wel voorzichtig zijn, want de verhuurder wil voorkomen dat de huurder door een onoplettendheid opeens wel een beroep kan doen op huurbescherming. Met de juiste informatie hoeft dat echter geen probleem te zijn. Advocaat Claudia Janssens geeft uitleg.

Hoe zat het tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet met tijdelijke verhuur van woonruimte?
De tijdelijke verhuur van woonruimte is nu met name een juridisch wespennest (terwijl ik deze blog schrijf is de nieuwe wet nog niet in werking getreden). In Nederland is de standaard een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Natuurlijk is er een beperkt aantal mogelijkheden om een woning tijdelijk onder te verhuren, maar de verhuurder heeft nooit volledige zekerheid dat die tijdelijkheid ook in een procedure standhoudt. Verhuurders proberen de tijdelijke verhuur nu vaak in de categorie ‘huur van naar zijn aard korte duur’ onder te brengen, maar deze categorie is feitelijk meer bedoeld voor de verhuur van bijvoorbeeld vakantiewoningen en zo is de poging van de verhuurder om de huurovereenkomst hier onder te brengen vaak tevergeefs. Er zijn ook een paar opzeggingsgronden die bedoeld zijn voor de situatie waarin sprake is van een tijdelijk gebruik, maar die opzeggingsgronden zijn zeer beperkt in hun toepassing.

Welke veranderingen brengt de nieuwe wet voor tijdelijke verhuur van woonruimte met zich mee?
Veel verhuurders zullen een ‘hallelujah-moment’ hebben ervaren toen ze hoorden dat de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte werden verruimd. Ook voor de huurders zijn de veranderingen echter van belang, het is namelijk de bedoeling dat de doorstroming op de huurmarkt wordt bevorderd. Hoe wil men dat bereiken? Kort gezegd komt het er op neer dat verhuurders een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar bij zelfstandige woonruimte en maximaal vijf jaar bij onzelfstandige woningen kunnen sluiten. Let wel, het gaat hier niet om verhuurders van sociale huurwoningen. Deze verhuurders mogen geen tijdelijke huurovereenkomsten sluiten. Voor de huurders geldt verder dat zij de huur altijd tussentijds mogen opzeggen. De huurder is dus niet gebonden aan de volledige twee (of bij een kamer vijf) jaar. Deze tussentijdse opzegbevoegdheid kan niet in de huurovereenkomst worden uitgesloten.

Wat verandert er aan de opzeggingsgronden op het gebied van de tijdelijke verhuur?
Met de Wet doorstroming huurmarkt wordt de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ uitgebreid met een aantal categorieën. De categorieën die zijn toegevoegd zijn de jongeren, de promovendi en de grote gezinnen (acht of meer personen). Woningen die specifiek bestemd zijn voor één van die doelgroepen, moeten ook voor die betreffende doelgroepen beschikbaar worden gehouden. Behoort de huurder niet langer tot die specifieke doelgroep, dan voorziet de uitbreiding van deze opzeggingsgrond in de behoefte om de huurovereenkomst op te kunnen zeggen.

Wat verandert er verder met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt?
Naast al het voorgaande wordt ook de zogenaamde diplomatenclausule aangepast en uitgebreid en de mogelijkheid van tijdelijke verhuur in de Leegstandswet uitgebreid met de categorie te koop staande huurwoningen.

Waar moeten verhuurders opletten bij tijdelijke verhuur?
De verhuurder die een woning tijdelijk gaat verhuren, moet wel opletten. Zo moet niet alleen in de huurovereenkomst worden opgenomen hoe lang de huur duurt, maar moet de verhuurder de huurder ook tijdig (maar niet te vroeg) schriftelijk informeren op welke datum de huurovereenkomst afloopt. Dit moet bij de zelfstandige woonruimte met een maximale huurperiode van twee jaar uiterlijk één maand en niet eerder dan drie maanden voordat de huurovereenkomst eindigt. Bij de onzelfstandige woonruimte met een maximale huurperiode van vijf jaar gelden dezelfde termijnen. Als de verhuurder het nalaat om de huurder op deze wijze te informeren of het buiten de gestelde termijn doet, dan verliest de huurovereenkomst het tijdelijke karakter en kan de huurder een beroep doen op huurbescherming. En verhuurders let op: het is niet toegestaan om de huurder na het eindigen van de tijdelijke huurovereenkomst opnieuw een tijdelijke huurovereenkomst aan te bieden. De huur geldt dan als aangegaan voor onbepaalde tijd. Overigens geldt de nieuwe wet niet voor al bestaande huurovereenkomsten.

mr. Claudia Janssens

mr. Claudia Janssens

Advocaat vastgoed- en bestuursrecht bij Köster Advocaten
Claudia is gespecialiseerd in het vastgoed- en bestuursrecht. In haar werk als advocaat vind ze het belangrijk om voor haar cliënt een reëel en helder beeld van de sterke en zwakke punten van de zaak te schetsen. Naast haar werk als advocaat is ze als penningmeester actief betrokken geweest bij de Jonge Balie Flevoland.

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts