Waarom je in Nederland mag blowen tijdens werktijd

Blowtje roken tijdens werktijd. Je zou zeggen dat je dan meteen je spullen kunt pakken en terecht ontslag op staande voet kan worden aangezegd. Niets is echter minder waar. We nemen je mee naar een opvallende uitspraak dit najaar, maar eerst waar het vorig jaar allemaal mee begon. De zomer van 2015 is net begonnen als een horeca medewerker in dienst treedt bij restaurant Crazy Kitchen in Amsterdam.

Hij krijgt een contract voor één jaar en in die arbeidsovereenkomst is de volgende clausule opgenomen:

“Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen tijdens werkzaamheden is ten strengste verboden. Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.”

Goed, de titel is misschien wat suggestief, maar in dit stuk wordt duidelijk waarom blowen op de werkvloer niet altijd een gerechtvaardigd ontslag op staande voet met zich meebrengt.

Wat speelde er?
Op 30 mei 2016 heeft werkgever Crazy Kitchen de werknemer schriftelijk medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Dit bericht heeft de werknemer op 31 mei 2016 bereikt en deze heeft getekend voor ontvangst. Vervolgens heeft op 2 juni een gesprek plaatsgevonden tussen werkgever en werknemer waarbij de horecamedewerker zijn sleutels heeft ingeleverd en het restaurant heeft verlaten.

Na dit gesprek verstuurt de eigenaar van het restaurant een whatsapp bericht met de mededeling dat ontslag op staande voet wordt aangezegd vanwege het feit dat de werknemer kort daarvoor tijdens werktijd een joint heeft gerookt. Het whatsappje wordt afgesloten met de mededeling dat het ontslag op staande voet ook per aangetekende brief zal worden bevestigd. Duidelijk mag zijn dat ontslag op staande voet ervoor zorgt dat een werkgever zonder opzegtermijn mag opzeggen.

Crazy kitchen doet dit ook. Ze sturen een gewone en aangetekende brief met de bevestiging van ontslag op staande voet en op welke grond dit ontslag wordt aangezegd.

Wat zijn de eisen voor ontslag op staande voet?
Om te kunnen komen tot ontslag op staande voet moet worden voldaan aan vier eisen. Dit is belangrijk om te weten, want vaak loopt het uiteindelijk bij de rechter stuk op één van deze vier vereisten:

1. objectieve dringende reden;
2. subjectieve dringende reden;
3. reden moet onverwijld worden medegedeeld;
4. omstandigheden dienen in onderling verband en samenhang te worden gewogen .

Wat deed de medewerker hiermee?
De ontslagen medewerker liet het hier niet bij zitten. En dat is natuurlijk logisch. Ontslag op staande voet aanvechten is eerder regel dan uitzondering en zorgt er meer dan eens voor dat het moet worden teruggedraaid of dat de werknemer een vergoeding krijgt.

De werknemer kiest er dan ook voor om de rechter te verzoeken de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen, omdat hij tegenspreekt dat hij op de genoemde dag een joint heeft gerookt tijdens werktijd. Ook geeft hij aan dat hij nog nooit eerder tijdens werktijd een joint heeft gerookt of hierop is betrapt.

Tot slot is de werknemer van mening dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. En onverwijld is nu eenmaal een vereiste bij ontslag op staande voet.

Wat wordt gevorderd door de medewerker?
Omdat niet geblowd is tijdens werktijd kan een ontslag daar nooit op gebaseerd zijn, aldus de werknemer. Daarnaast vordert de werknemer betaling van zijn loon en de wettelijke verhoging over loon dat te laat betaald is.

Maar nu komt het…
De werknemer ontkent niet dat hij een whatsapp bericht heeft ontvangen met de mededeling dat ontslag op staande voet volgt vanwege het roken van een joint tijdens werktijd. Hiermee lijkt aan het vereiste – onverwijld mededelen – voor ontslag op staande voet te zijn voldaan. Het maakt dus niet uit of de medewerker dit ook per brief heeft ontvangen of niet. Dit wordt namelijk ontkend, maar maakt voor verdere beoordeling van de zaak niet uit.

Was er dan een dwingende reden? Je zou zeggen van wel als een medewerker blowt op de werkvloer of tijdens werktijd. De rechter is het hier niet mee eens. Althans, het reglement zegt niet dat een joint roken tijdens werktijd onvermijdelijk ontslag op staande voet met zich meebrengt. Omdat volgens het reglement ook andere -minder zware – oplossingen mogelijk zijn als een medewerker wordt betrapt met blowen onder werktijd is het niet gerechtvaardigd dat niet is uitgelegd waarom juist in dit geval ontslag op staande voet op zijn plaats was.

Immers, de suggestie van Crazy Kitchen dat de horecamedewerker al vaker betrapt werd, zoals het appje suggereerde, blijkt niet waar te zijn. Het restaurant heeft dit tijdens de zitting ook toegegeven.

Conclusie
Blowen op de werkvloer kan ontslag op staande voet met zich meebrengen. Dat lijkt logisch. Maar dan moet niet alleen aan de juiste vereisten worden voldaan voor een dergelijke vorm van ontslag. Ook het reglement voor werknemers dat dit bepaalt moet sluitend zijn opgesteld. Tevens lijkt de rechter aan te geven dat het redelijk is als eerst een waarschuwing wordt gegeven om pas bij herhaling te komen tot ontslag op staande voet wegens blowen tijdens werktijd. Wie weet blijkt dat uit een volgende zaak waarbij wel een sluitend reglement is opgesteld maar iemand niet meermaals is betrapt.

Hoe dan ook, tot die tijd zou je als werknemer door te blowen tijdens werktijd het lot kunnen tarten als de werkgever geen sluitend personeelsreglement heeft.

Over de auteur
Deze blog is geschreven door mr. Maarten Koolen, oprichter en eigenaar van Legalspot. Na het behalen van zijn bachelor business administration, bachelor en master rechten ging hij aan de slag als business developer en company lawyer in de internationale trustwereld. Na een uitstap richting legal consultancy zag hij al snel kansen voor een eigen bedrijf.

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts