Werkgever wijst niet op mislopen Ziektewet-uitkering

Akkoord gaan met ontslag bij ziekte levert in het algemeen een benadelingshandeling op met als gevolg dat een uitkering door het UWV wordt geweigerd. Wat gebeurt er als een zieke werknemer wegens reorganisatie een beëindigingsovereenkomst tekent maar de werknemer niet uitdrukkelijk waarschuwt voor de gevolgen daarvan? Maakt het verschil of in de overeenkomst uitdrukkelijk staat vermeld dat de werkgever niet garandeert dat de werknemer na ondertekening ook een uitkering zal ontvangen van het UWV?

Reorganisatie
Betrokkene was in dienst van een thuiszorgorganisatie als huishoudelijke hulp. In het kader van een reorganisatie kreeg zij een brief toegestuurd waarin stond dat ten gevolge van bezuinigingen de arbeidsovereenkomst moest eindigen en dat in verband daarmee een ontslagaanvraag zal worden ingediend bij UWV. In de brief staat ook dat de voorkeur is om in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen.

De werknemer had de bijbehorende overeenkomst getekend. Daarin stond o.a. dat de werknemer er van op de hoogte was dat werkgever niet kon garanderen dat de werknemer een uitkering zou ontvangen.

UWV
Betrokkene ontving van het UWV geen ziektewetuitkering omdat zij zelf ontslag had genomen. Daarop spande zij een kort geding aan tegen de ex-werkgever waarin zij zich beriep op dwaling.

De rechtbank overwoog dat in de brief niets was opgenomen over de gevolgen voor de Ziektewet-uitkering. Van de werknemer kon in redelijkheid niet worden verwacht dat zij uit zichzelf op de hoogte was van de consequentie voor het recht op een ziektewetuitkering. Een goed werkgever had haar daarover volledig moeten informeren, voorafgaand aan de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst, aldus de rechtbank.

Dwaling
Als de werknemer had geweten dat zij mogelijk niet voor een ziektewetuitkering in aanmerking kwam, dan had zij het aanbod van de werkgever niet aanvaard. Dit betekent dat de beëindigingsovereenkomst met succes wegens dwaling buitengerechtelijk was vernietigd. Betrokkene bleef daardoor in loondienst en heeft recht op haar salaris conform de regels voor het tweede ziektejaar. Dit betrof een uitspraak van Rechtbank Overijssel van 23 december 2015.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts