Wie is aansprakelijk bij schade door gladheid?

Iedere winter is het weer raak. Vele ongelukken gebeuren door spekgladde wegen na (onverwachte) ijzel en sneeuw. Maar wat als u of een tegenpartij aan het ongeval ernstig letsel overhoudt? Bent u daar zelf voor aansprakelijk? Of kunt u deze schade verhalen en bij wie? Dit is vooral van belang om te weten wanneer u niet all risk bent verzekerd. Immers de ontstane schade wordt dan niet (geheel) gedekt door de verzekering. Maar ook wanneer u all risk bent verzekerd kan het u geld kosten. Je bent namelijk je no claim kwijt.

Wegbeheer aansprakelijk stellen?
De wegbeheerder is de instantie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg(uitrusting). Je kunt in sommige gevallen de wegbeheerder bijvoorbeeld aansprakelijk stellen voor gebreken aan de weg die gevaar inhouden voor de weggebruiker bij normaal weggedrag, als dat gevaar tot schade leidt. Denk aan een slecht wegdek of een voorwerp op de weg.

Bij een ongeval door gladheid kan een wegbeheerder echter niet per definitie aansprakelijk worden gesteld. Bij gladheid als gevolg van zaken op de weg zoals sneeuw, ijs en bladeren, vindt artikel 6:174 lid 2 BW geen toepassing. In dat artikel is bepaald dat de aansprakelijkheid bij openbare wegen rust op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Volgens de Hoge Raad rust er namelijk slechts een verplichting om tot schadevergoeding over te gaan indien de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de weg (uitrusting). Zoals bijvoorbeeld kuilen, scheuren en gaten. In geval van sneeuw, ijs en bladeren op de weg is er géén sprake van een gebrek aan de weg.

Wel van belang kan zijn artikel 6:162 BW. De wegbeheerder moet ervoor zorgen dat de weg in goede staat verkeerd en geen gevaar kan opleveren voor personen. Dit noemen wij de zorgplicht van de wegbeheerder. Bij schending van deze zorgplicht kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gehouden.  Van belang hierbij is de inspanningsverplichting. Een zorgplicht is namelijk niet hetzelfde als een garantieplicht. De inspanningsverplichting gaat niet zover dat overal wordt gestrooid.

Het is namelijk niet mogelijk om overal te strooien. Vaak komen de belangrijkste wegen, zoals doorgaande wegen, toegangswegen, busroutes, als eerste aan de beurt. De wegbeheerder heeft niet de middelen om overal te strooien. Een weggebruiker moet daar rekening mee houden. Zo kunnen er gladde delen van de weg blijven bestaan. Daar komt bij dat iedere weggebruiker daar rekening mee moet houden en ook zijn rijgedrag moet aanpassen aan de omstandigheden.

Houdt de wegbeheerder zich niet aan haar  gladheidsbestrijdingsplan dan bestaat er wellicht kans op schadevergoeding. Er zijn echter geen centrale regels inzake gladheidbestrijding. U dient dus bij aansprakelijkstelling moeten bewijzen dat er sprake is van een schending van de zorgplicht.

Een aantal zaken zijn van belang. Was u op de hoogte van de gladheid, oftewel was er gewaarschuwd en heeft u daar rekening mee kunnen houden? Had de wegbeheerder eerder actie moeten ondernemen of eerdere moeten waarschuwen? Daarbij is uw eigen verantwoordelijkheid van belang en de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.

Over de auteur
Deze blog is een bijdrage van mr. Mark van Kaauwen van Juridischadvies.nl. Mark is specialist in het bestuursrecht en daarbij specifiek in het omgevingsrecht. Hij heeft jarenlange ervaring als (interim) jurist bij centrale en decentrale overheden.

Reageer

1 Reactie op "Wie is aansprakelijk bij schade door gladheid?"

avatar
  Subscribe  
meest recent minst recent
Ontvang alerts
Lars Hogendoorn
Gast

Wat ik mis in dit verhaal is het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade draagt. Dat wordt nogal eens vergeten.