Overgang van onderneming: Ook bij pre-pack!

Ontslagbescherming voor werknemers; ook bij pre-pack! Wat betekent dit voor de praktijk? Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent geoordeeld dat de regels die gelden bij een overgang van onderneming ook gelden bij een pre-packconstructie. Hiermee volgt het Hof de conclusie van de Advocaat-Generaal, die wij eerder bespraken.

Ontslagverbod bij overgang van onderneming
Bij een overgang van onderneming gaan alle rechten en plichten van werknemers uit arbeidsovereenkomsten met de oorspronkelijke werkgever automatisch over naar de verkrijgende onderneming. Het is bovendien verboden werknemers te ontslaan wegens de overgang.

Ontslagverbod geldt niet bij faillissement
In het geval een onderneming failliet is verklaard, genieten de werknemers ontslagbescherming, ook bij een doorstart van de onderneming.  De doorstartende partij hoeft dus niet  de (rechten van) werknemers over te nemen.

Ontslagverbod wel bij pre-pack?
Bij een pre-pack wordt de doorstart van de onderneming al voordat de faillissementsprocedure begint tot in detail voorbereid. Zo kan een snelle doorstart worden gemaakt wanneer de onderneming failliet wordt verklaard. Vanwege het faillissement is er geen sprake van een overgang van onderneming en dus zou er geen ontslagbescherming  gelden.

Werknemersorganisaties zijn echter van mening dat de pre-packconstructie misbruikt kan worden als een goedkope en snelle manier om een bedrijf te reorganiseren, zonder rekening te hoeven houden met de rechten van de werknemers en zonder afhankelijk te zijn van toestemming van UWV voor het ontslaan van de werknemers. Worden werknemers nu  toch beschermd wegens overgang van onderneming  bij een pre-pack?

Het Europese Hof heeft recent bepaald dat de regels voor overgang van onderneming inderdaad gewoon gelden bij een pre-pack en dat de uitzondering op het ontslagverbod wegens faillissement hierbij niet van toepassing is. Waarom?

Het doel van de pre-pack is niet de liquidatie van de onderneming, maar de doorstart. Daarom valt deze niet onder de uitzondering in geval van faillissement, ook al is het doel van de doorstart dat de schuldeisers zo veel mogelijk uitbetaald krijgen.

Voor het Hof weegt vooral zwaar dat er geen formeel toezicht is op het pre-packtraject, dit in tegenstelling tot de situatie bij een faillissement. Weliswaar wordt de pre-pack in de praktijk afgehandeld onder begeleiding van een curator die onder toezicht staat van een rechter-commissaris, maar officieel hebben zij pas invloed nadat het faillissement is uitgesproken.

De toekomst van de pre-pack
Wat heeft de uitspraak van het Hof voor gevolgen voor de praktijk? De pre-packconstructie, en daarmee ook het overnemen van een onderneming met het oog op een doorstart, zal in ieder geval minder aantrekkelijk worden. De verkrijgende onderneming zal immers al het personeel met behoud van arbeidsvoorwaarden moeten overnemen.

De wetgever zal daarom in ieder geval moeten nadenken over wat er zal gebeuren met de voorgenomen wettelijke verankering van de pre-packregeling.

Over de auteur
Deze blog is een bijdrage van Jan Dop, partner bij Russell Advocaten. Russell Advocaten is een internationaal opererend advocatenkantoor dat zich richt op het bedrijfsleven.

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts