Interessante boeken op het gebied van recht

Recht voor kinderen (en volwassenen): “De zweetvoetenman”

08/10/2017 09:00 0

Annet Huizing en illustrator Margot Westermann hebben met De zweetvoetenman een mooi boek afgeleverd voor kinderen die willen weten hoe het recht werkt. De zweetvoetenman bevat vier uitklappagina’s die extra informatie geven over de gang van zaken in het recht, hoe het eraan toegaat in de rechtszaal en hoe een wet wordt gemaakt. Dit boek laat zien dat het recht overal is, en van iedereen.

Boekentip: Third party litigation funding

22/03/2017 14:21 0

Third Party Litigation Funding (TPF), ook wel simpelweg ‘procesfinanciering’ genoemd, is een betrekkelijk nieuw verschijnsel in Nederland. Een commercieel gemotiveerde derde partij neemt de kosten van een gerechtelijke procedure of procedure voor alternatieve geschilbeslechting op zich, in ruil voor een financiële beloning, over het algemeen in de vorm van een percentage van de opbrengst van de vordering. TPF is dus, populair uitgedrukt, investeren in rechtszaken door commerciële partijen.

Boekentip: Het zwaartepunt van de pensioendriehoek

24/03/2014 15:36 0

Afgelopen week verscheen het boek “Het zwaartepunt van de pensioendriehoek – Over (eenzijdige) wijziging van de rechtsverhouding met (postactieve) werknemers” van Rechtblog blogger en advocaat mr. Niek van de Pasch. In dit boek onderzoekt van de Pasch welke mogelijkheden wetgeving en jurisprudentie de werkgever en de pensioenuitvoerder bieden om hun rechtsverhouding met de (postactieve) werknemer te wijzigen.

Boekentip: Collectief arbeidsrecht deel 6

05/03/2014 10:01 0

Enkele dagen terug is het boek ‘Collectief arbeidsrecht deel 6’ verschenen. Dit boek is geschreven door o.a. Rechtblog blogger en advocaat mr. Lennaert de Jong van AKD Advocaten. ‘Collectief arbeidsrecht deel 6’ vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op [..]

Boekentip: Handboek Arbeidstijdenwet editie 2013/2014

26/10/2013 09:46 0

Het nieuwe Handboek Arbeidstijdenwet editie 2013/2014 besteedt ruim aandacht aan de totstandkoming en de handhaving van de arbeidstijdenwet. In dit boek zijn o.a. de afwijkingsmogelijkheden die het Arbeidstijdenbesluit mogelijk maken opgenomen. Daarnaast staan de auteurs stil bij onderwerpen zoals algemene verplichtingen, overtredingen, de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet en arbeids- en rusttijden.

Boekentip: De Togakamer

13/10/2013 12:24 0

Hoe gaan rechtspraak, advocatuur en openbaar ministerie om met journalist, camera, microfoon, internet en social media? Wat betekent de medialisering van onze maatschappij voor de communicatie rondom rechtszaken en andere juridische kwesties? Met welke strategie laveer je langs de valkuilen en benut je de kansen van de voortschrijdende openbaarheid? Advocaat Gerben Kor, ook media-adviseur voor de drie togaberoepen, behandelt in het nieuwe boek “De Togakamer” deze kwesties op een heldere [..]

Boekentip: Recht voor professionals in de zorg

24/08/2013 11:03 0

‘Recht voor professionals in de zorg’ geeft een overzicht van de belangrijkste rechtsregels die in de gezondheidszorg gelden. Het is een compleet (studie)boek met aandacht voor de verschillende aspecten waar een professional in de zorg mee in aanraking kan komen. Recht voor professionals in de zorg is geschreven met het oog op zelfstudie, de aangeboden vragen en casuïstiek nodigen daartoe uit. Het boek heeft een focus op de beroepspraktijk. Daarom [..]

Boekentip: Rechtspraak Arbeidsrecht

19/05/2013 10:40 0

Rechtspraak Arbeidsrecht bevat meer dan 200 van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht en het collectieve arbeidsrecht. Gepoogd is deze uitspraken tot hun kern terug te brengen, dat wil zeggen: er is een zodanige selectie toegepast dat feiten en kernoordeel van de Hoge Raad zijn opgenomen, eventueel aangevuld met van belang zijnde opmerkingen c.q. stellingen uit de conclusie en/of annotatie.

SLUIT
CLOSE