Blogs die te maken hebben met het Nederlandse recht

De zieke werknemer en zijn privacy

17/10/2017 14:02 0

Als uw werknemer ziek is, wilt u als werkgever weten wat er aan de hand is en hoe lang u uw werknemer moet missen. Maar hoe zit het met de privacy van de werknemer? Wat mag u vragen en wat niet? De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid verboden is. Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 zullen deze [..]

Regeerakkoord 2017: aanpak misbruik WW blijft uit

13/10/2017 11:32 0

Jaarlijks betaalt UWV waarschijnlijk vele miljoenen aan ongerechtvaardigde WW-uitkeringen uit. Hoewel er wel degelijk mogelijkheden zijn om dit terug te dringen, worden in het regeerakkoord 2017 geen adequate plannen hiervoor gepresenteerd.

Schade door ongeval met gehuurde bierfiets: wie is aansprakelijk?

11/10/2017 14:11 0

Hoewel bij huurovereenkomsten snel wordt gedacht aan winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte, kunnen ook roerende zaken worden verhuurd. Denk bijvoorbeeld aan auto’s, maar ook aan plezierfietsen. De algemene regels van het huurrecht zijn ook van toepassing ook op de huurovereenkomsten van dergelijke zaken.

De verhuur van bedrijfsruimte, zo zit het!

05/10/2017 15:29 0

Hoe zit dat nou? U bent eigenaar van een pand en verhuurt dit aan een bedrijf. U sluit een huurcontract af voor een periode van vijf jaar. Één maand voor afloop van die termijn van vijf jaar, zegt de huurder ineens op. Kan dat zomaar? Kan een huurder ook binnen die vijf jaar gewoon opzeggen? Bijvoorbeeld omdat hij na een jaar besluit toch met het bedrijf te stoppen. In de [..]

Gerechtshof houdt ontslag op staande voet voor zieke werknemer die niet meewerkte aan re-integratie in stand

03/10/2017 09:50 0

Bij ziekte heeft niet alleen de werkgever verplichtingen met betrekking tot re-integratie, ook de zieke werknemer heeft plichten die duidelijk zijn beschreven in het zevende boek van het Burgerlijk Wetboek. Een medewerker die zijn of haar re-integratie dan ook belemmert schiet zichzelf juridisch gezien in de eigen voet. Dit bleek onlangs weer tijdens een zaak waarbij een werkgever een zieke werknemer op staande voet ontsloeg omdat de vrouw niet meewerkte [..]

Wel een omgangsregeling maar geen omgang met je kind, vechten tegen de bierkaai?

29/09/2017 09:18 0

Het is een van de meest voorkomende problemen die optreedt na een echtscheiding tussen twee ouders: de naleving van de omgangsregeling met hun beider minderjarige kind(eren). Het komt immers meer dan eens voor dat een van beide ouders de gemaakte afspraken over omgang of bezoek met de kinderen aan de laars lapt. Rancune speelt daarbij vaak een rol. Al dan niet terechte bezorgdheid over het welzijn van het kind in [..]

De motivering door rechters bij voorlopige hechtenis

26/09/2017 12:20 0

Na de periode van inverzekeringstelling kan eventueel een periode van voorlopige hechtenis volgen voor een verdachte van een misdrijf. Waar het de officier van justitie is die beslist over wel of geen inverzekeringstelling, kan dit bij voorlopige hechtenis enkel door tussenkomst van de rechter (rechter-commissaris of de raadkamer) worden opgelegd. Een bevel tot voorlopige hechtenis tot aan de terechtzitting kan enkel worden uitgegeven indien er sprake is van een verdachte [..]

1 2 3 111
SLUIT
CLOSE