Vernieuwde Arbowet per 1 juli. Wat verandert er?

27/06/2017 10:27 0

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”). De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van de bedrijfsarts te verbeteren. Hierbij staat preventie centraal.

Zieke werknemer moet zelf voor vervoer zorgen

09/06/2017 08:42 0

Als een werknemer ziek wordt, is hij in het kader van de Wet Poortwachter verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Dat kan betekenen dat de werknemer geacht wordt om tijdelijk tijdens de arbeidsongeschiktheid passende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden dan bij de werkgever. In sommige gevallen betekent dit dat van de werknemer wordt verwacht dat hij reiskosten moet maken. Dat kan een werknemer voor […]

Een bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

23/05/2017 15:23 0

Op iedere werkvloer gebeurt wel eens een ongelukje. De schilder die van zijn ladder valt, de schoonmaker die uitglijdt over de net gedweilde vloer. Vaak lopen ze met een sisser af, een enkele keer zijn de gevolgen – en bijkomende medische kosten – helaas toch wat serieuzer. Denk aan een werknemer die wekenlang met een blessure thuis zit, daardoor wellicht inkomsten misloopt en zijn eigen risico als sneeuw voor de […]

Ruwe omgangsvormen op werkvloer reden voor ontslag?

19/05/2017 13:57 0

Dat ruwe omgangsvormen reden kunnen zijn voor ontslag zal niet verbazen. Ontslag zal met name mogelijk zijn als er sprake is van buitensporig ruw gedrag. Maar wanneer is daar sprake van en maakt het daarbij uit hoe de gebruikelijke omgangsvormen zijn op de werkvloer? En welke omstandigheden kunnen nog meer een rol spelen? Twee voorbeelden uit de rechtspraak.

De auto van de zaak inleveren

18/05/2017 11:53 0

In het arbeidsrecht wordt wel onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn dan de inhoud van de functie en de hoogte van het loon, secundaire arbeidsvoorwaarden zaken als privégebruik van de auto of van de telefoon van de zaak.

Recht op ontslagvergoeding bij verzwijgen nieuwe baan?

03/05/2017 08:09 2

In een vaststellingsovereenkomst, waardoor een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, wordt vaak de bepaling opgenomen dat de werknemer op het moment van het tekenen van dit contract geen concreet uitzicht heeft op het vinden van een nieuwe baan. Dit heeft alles te maken met de ontslagvergoeding, omdat de werkgever deze vergoeding niet zou willen betalen als blijkt dat de werknemer op korte termijn ergens anders aan de slag kan. Hoe […]

Antidateren vaststellingsovereenkomst kost jaarlijks tientallen miljoenen

20/04/2017 12:16 0

Bij de invoering van de WWZ is de WW niet ongemoeid gelaten. Oplossingen voor misbruik van WW zijn echter niet doorgevoerd. De met name in het kleinbedrijf nogal eens toegepaste antidatering van een vaststellingsovereenkomst ter omzeiling van de opzegtermijn, werd niet aangepakt. Mr. De Graauw, oprichter van de kennisbank vaststellingsovereenkomst.info: ‘Dit zou de wetgever toch een doorn in het oog moeten zijn. Jaarlijks kost deze onrechtmatige handelswijze de Staat waarschijnlijk […]

1 2 3 35
SLUIT
CLOSE