Ontslagvergoeding 2017: hogere billijke vergoeding

17/08/2017 10:15 0

De ontslagvergoeding is na de inwerkingtreding van de WWZ in 2015 kleurloos geworden. Toch heeft de Hoge Raad onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Door deze uitspraak is er juist weer kleur toegevoegd en kan de ontslagvergoeding nu hoger uitpakken dan voorheen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de praktijk en waar moet men op letten?

Opeten inhoud zakje chips: wel of geen ontslag op staande voet?

09/08/2017 08:36 1

Een werkneemster in dienst van Action eet de inhoud van een opengebroken zakje chips op in plaats van dat ze dit zakje conform weggooit. Wat denkt u: wel of geen ontslag op staande voet? Degene die vaker onze blogs over ontslag op staande voet-kwesties heeft gelezen weet dat het lastig is om de uitkomst te voorspellen. Zo hield een ontslag op staande voet wegens een broodje hamburger met teveel augurken […]

Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto?

08/08/2017 08:45 0

Het komt helaas regelmatig voor dat leaseauto’s van medewerkers worden gestolen. Wat zijn de gevolgen voor de berijder van de leaseauto, de medewerker/werknemer? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert bij schade door diefstal of vermissing van een leaseauto. Aan deze kwestie zitten twee kanten: moet de verzekeraar aan de werkgever de schade uitkeren bij alle vormen van diefstal, en vraag 2 is of de werkgever de schade van de diefstal […]

Deur op een kier naar hogere ontslagvergoeding

04/08/2017 09:36 0

Op vrijdag 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in sommige gevallen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer toch weer mee tellen voor de berekening van de hoogte van de ontslagvergoeding. Dit arrest vormt mogelijk aanknopingspunten voor jou als werknemer om een hogere ontslagvergoeding te krijgen!

Het nut van een personeelshandboek voor werkgevers!

02/08/2017 10:10 0

Wat is een personeelshandboek? Wat is het nut hiervan? Wat kan er allemaal in zo’n handboek worden geregeld? En hoe zorgt u ervoor dat het personeelshandboek geldt voor al uw werknemers? Wat is een personeelshandboek? In het personeelshandboek worden (huis)regels en arbeidsgerelateerde regels en voorwaarden die gelden binnen een bedrijf neergelegd. Ook kunnen de kernwaarden van de onderneming in een personeelshandboek worden opgenomen. Een personeelshandboek is van toepassing op alle […]

PGB-houders en ontslag zorgverlener: transitievergoeding verschuldigd!

27/07/2017 14:55 0

Sinds het midden van de jaren ’90 kennen wij in Nederland de mogelijkheid voor chronisch zieken en gehandicapten om gebruik te maken van een zogenoemd ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB). Zij kunnen met dit budget zelf zorg inkopen. Het PGB is een alternatief voor de reguliere thuis- en instellingszorg. Een van de vragen die bij de uitvoering van het PGB bestond, was of de zorgverlener de ingekochte zorg op basis van een […]

10 tips bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst

19/07/2017 13:25 0

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Of heb je gesproken over een ontslag met wederzijds goedvinden? Vindt er op dit moment een reorganisatie plaats? In dit artikel geeft ontslagspecialist Randy Houwertjes je de tien belangrijkste do’s and dont’s voor jou als werknemer bij (dreigend) ontslag met een vaststellingsovereenkomst.

1 2 3 36
SLUIT
CLOSE