De zieke werknemer en zijn privacy

17/10/2017 14:02 0

Als uw werknemer ziek is, wilt u als werkgever weten wat er aan de hand is en hoe lang u uw werknemer moet missen. Maar hoe zit het met de privacy van de werknemer? Wat mag u vragen en wat niet? De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid verboden is. Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 zullen deze [..]

Regeerakkoord 2017: aanpak misbruik WW blijft uit

13/10/2017 11:32 0

Jaarlijks betaalt UWV waarschijnlijk vele miljoenen aan ongerechtvaardigde WW-uitkeringen uit. Hoewel er wel degelijk mogelijkheden zijn om dit terug te dringen, worden in het regeerakkoord 2017 geen adequate plannen hiervoor gepresenteerd.

Gerechtshof houdt ontslag op staande voet voor zieke werknemer die niet meewerkte aan re-integratie in stand

03/10/2017 09:50 0

Bij ziekte heeft niet alleen de werkgever verplichtingen met betrekking tot re-integratie, ook de zieke werknemer heeft plichten die duidelijk zijn beschreven in het zevende boek van het Burgerlijk Wetboek. Een medewerker die zijn of haar re-integratie dan ook belemmert schiet zichzelf juridisch gezien in de eigen voet. Dit bleek onlangs weer tijdens een zaak waarbij een werkgever een zieke werknemer op staande voet ontsloeg omdat de vrouw niet meewerkte [..]

Mag een werkgever e-mailverkeer monitoren

22/09/2017 13:02 0

Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Thuis nog even een mailtje van het werk beantwoorden en op het werk even mailen of appen met vrienden. De werkgever leest intussen al die privéberichten mee, of mag dat niet? De vraag is of de werkgever de privé-communicatie van de werknemer in de gaten mag houden. Op 5 september 2017 heeft het Europese Hof van de Rechten voor de Mens (EHRM) [..]

Ontslag? Eerst herplaatsen!

12/09/2017 10:22 0

Voordat een werkgever iemand mag ontslaan, zal hij in ieder geval moeten hebben voldaan aan de herplaatsings-verplichting. Wie dat vergeet, kan wel eens een hoge rekening gepresenteerd krijgen. De wet bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen/ontbinden als daar een redelijke grond voor bestaat en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of [..]

Naderen AOW-leeftijd geen reden voor matiging transitievergoeding

08/09/2017 15:00 0

Bij het naderen van de AOW-leeftijd heeft een (zieke) werknemer recht op een volledige transitievergoeding. Dit is de uitkomst van een zaak die onlangs speelde bij het gerechtshof in Den Bosch. In deze zaak draaide het om een leraar Frans die in 2014 ziek werd. Zijn werkgever, een middelbare school, zei in 2016 de arbeidsovereenkomst op wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, maar betaalde geen transitievergoeding. Als gevolg hiervan verzocht de werknemer de [..]

1 2 3 33
SLUIT
CLOSE