Debet-creditcard 2.0

05/04/2017 15:51 0

Het is weer volop in het nieuws: de informatiehonger van de Nederlandse Belastingdienst. Eind vorige week heeft de FIOD op diverse plaatsen invallen gedaan in een onderzoek naar bankrekeningen bij Credit Suisse. Vandaag is bekend geworden dat een Amerikaanse rechter uit El Paso, Texas heeft besloten dat American Express gegevens – via de Amerikaanse Belastingdienst – moet verstrekken aan de Nederlandse Belastingdienst.

Rechtsbescherming in de invorderingswet: een aardverschuiving op komst?

07/10/2016 11:48 0

In de Invorderingswet 1990 is de invordering van rijksbelastingen opgedragen aan de ontvanger. Om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken heeft de ontvanger daartoe diverse middelen gekregen. Daarnaast kan de ontvanger gebruik maken van het civiele recht. Ook heeft de ontvanger de mogelijkheid om een derde (een bestuurder of inlener) aansprakelijk te stellen voor de belastingschuld van een ander. Maar dat is nog niet alles. Maak je bezwaar tegen een [..]

Wanneer een BV fiscaal verstandiger is dan een eenmanszaak

07/09/2016 15:43 0

Heb je een goedlopende eenmanszaak, dan ben je waarschijnlijk wel bekend met het goedbedoelde advies om je eenmanszaak om te zetten naar een BV. “Fiscaal aantrekkelijker” is het veelgebruikte argument. Maar wat is nu eigenlijk het omslagpunt wanneer een BV fiscaal aantrekkelijker is dan een eenmanszaak. Er wordt vaak gedacht dat dit omslagpunt samenvalt met een specifiek winstbedrag. Helaas is het bepalen van het omslagpunt iets ingewikkelder dan dat.

Zwitserse rechtbank verbiedt verstrekken UBS-gegevens op Nederlandse fishing-verzoeken. Toch geen herstel bankgeheim.

24/03/2016 11:01 0

De afgelopen maanden stond de telefoon roodgloeiend met ‘zwartspaarders’ die alsnog op de valreep gebruik wilden maken van inkeer. Aanleiding waren berichten over de Zwitserse banken UBS en daarna Credit Suisse. Op grond van een ‘groepsverzoek’ zouden bankgegevens van Nederlandse rekeninghouders aan de Zwitserse Federale Belastingdienst worden verstrekt die de informatie op haar beurt zou overdragen aan de Nederlandse fiscus.

AG: belastingheffing over vermogen in strijd met EVRM

18/02/2016 14:55 0

De belasting die wordt geheven over vermogen (box 3 van de inkomstenbelasting) is in strijd met het recht van eigendom (art. 1 van het Eerste Protocol EVRM). Dat schrijft advocaat-generaal Niessen in een advies aan de Hoge Raad. Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting. Dat leidt tot willekeur, aldus de advocaat-generaal. Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst [..]

Wat moet u als adviseur doen als u wordt verhoord door de FIOD?

09/02/2016 14:32 0

Wat moet u doen als u wordt uitgenodigd om een verklaring af te leggen tegenover bijvoorbeeld de FIOD? Ook als dienstverlener kunt u gevraagd worden om een verklaring af te leggen bij de FIOD, de Inspectie SZW of de financiële recherche. Dat hoeft niet per se te betekenen dat u verdachte bent, opsporingsinstanties praten ook graag met getuigen. Ongeacht of u verdachte bent – of het risico loopt om dit [..]

Rechtsbescherming ver te zoeken: gedeeltelijke vernietiging van de informatiebeschikking mogelijk

13/01/2016 10:10 0

Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking opgenomen in artikel 52a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Indien niet of niet volledig is voldaan aan de verplichting om informatie te verstrekken (artikel 47 AWR) kan de inspecteur een informatiebeschikking afgeven. Inherent aan de invoering van een dergelijk nieuw instrument zijn de vragen en onduidelijkheden die ontstaan door –met name- ervaringen in de praktijk.

12 tips bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)?

14/12/2015 10:56 0

Een bezoek van de FIOD kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor uw klant. Maar ook is niet uit te sluiten dat het ook voor u als dienstverlener gevolgen kan hebben. Hieronder treft u twaalf tips aan over hoe te handelen op het moment de FIOD ineens bij u op de stoep staat. Je hoeft niet per se een verdachte te zijn om geconfronteerd te worden met een bezoek door de [..]

1 2 3
SLUIT
CLOSE