Prostitutie in huurwoning: reden voor ontruiming

28/06/2017 14:05 0

De rechtbank Amsterdam heeft kort geleden een vordering van woningcorporatie Eigen Haard toegewezen om een sociale huurwoning te ontruimen omdat de huurder daarin gelegenheid heeft gegeven aan een mevrouw om vanuit de woning als prostituee werkzaamheden te verrichten in samenwerking met haar vriend. Volgens de rechtbank was dat voldoende grond om de woning te ontruimen. Advocaat huurrecht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

Airbnb….uw risico’s?

12/06/2017 08:17 0

Stel u besluit uw woning aan toeristen te verhuren, terwijl u in die periode zelf op vakantie bent of slechts een gedeelte van de woning gebruikt. Welk risico loopt u als u uw woning op Airbnb zet? Dit is afhankelijk van de vraag of u uw woning in zijn geheel op een bookingssite, zoals Airbnb, zet of dat u slechts een kamer in uw woning aanbiedt (als een soort bed&breakfast, […]

Gemeente Amsterdam voert meldplicht verhuur woningen in

09/05/2017 15:11 0

De Gemeente Amsterdam wil per 1 oktober 2017 een meldplicht voor de verhuur van woningen via onder andere Airbnb invoeren. De Gemeente blijft druk bezig met de strijd tegen illegale hotels en de overlast die illegale hotels veelal met zich meebrengen. Zoals ik al eerder in een blog omschreef, stelt de Gemeente Amsterdam al veel regels aan de verhuur van woningen en woonboten:

ROZ publiceert vernieuwde modelhuurovereenkomst woonruimte

21/04/2017 12:57 0

De ROZ heeft het model van de huurovereenkomst voor woonruimte vernieuwd. Ook de bij de huurovereenkomst behorende Algemene Bepalingen hebben een update gekregen. Aanleiding voor de vernieuwde modelhuurovereenkomst voor woonruimte en de update van de Algemene Bepalingen, was volgens de ROZ allereerst de Wet Doorstroming Huurmarkt die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

Ten onrechte bouwleges betaald? Zo maakt u dit ongedaan!

21/03/2017 17:19 0

Als u een bouwvergunning aanvraagt bij de gemeente, moet u leges betalen. De leges bestaan uit een percentage van de totale kosten van de bouw. Pas als de leges zijn betaald, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. De aanvraag wordt onder andere getoetst aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat hoe de grond gebruikt moet worden. Zo kan een stuk grond worden gebruikt voor woningen, voor horeca of voor […]

Ik ben verhuurder van een bedrijfsruimte, en mijn huurder gaat failliet!

07/03/2017 14:02 0

Bij faillietverklaring van de huurder stelt de Rechtbank een curator aan. Hij zal nagaan of hij de failliete onderneming kan verkopen (doorstart). In dat geval zal de curator u mogelijk verzoeken met de koper een nieuwe huurovereenkomst te sluiten, of akkoord te gaan met overdracht van de oude huurovereenkomst. Is een doorstart niet mogelijk, dan zal de curator de huurovereenkomst opzeggen (art. 39 Faillissementswet). Daarbij geldt een opzegtermijn van drie […]

1 2 3 13
SLUIT
CLOSE