Verwijdering opgeslagen goederen boedelschuld of concurrente vordering?

26/07/2017 12:12 0

Na het faillissement van een bedrijf staat de curator voor de keuze om lopende (duur)overeenkomsten die door de failliet met derden zijn afgesloten aan te houden danwel op te zeggen. De vordering van de derde betreffende niet-nakoming wordt dan als concurrente vordering aangemerkt. In enkele gevallen echter heeft de derde een vordering op de boedel. Advocaat insolventierecht Sander Schouten licht aan de hand van een arrest van de Hoge Raad [..]

In hoger beroep tegen faillietverklaring na eigen aangifte, kan dat?

13/07/2017 10:14 0

In een recent gepubliceerde uitspraak van het hof Amsterdam lag de vraag voor of meneer X in hoger beroep kon worden ontvangen, nu het hoger beroep was gericht tegen zijn faillietverklaring dat op eigen verzoek was aangevraagd. Advocaat insolventierecht Heleen Ceelen bespreekt deze uitspraak.

Buitengerechtelijk akkoord met een deel van de schuldeisers? Ook hier geldt dat weigering om mee te werken, misbruik van bevoegdheid kan opleveren!

05/05/2017 11:46 0

Als uw bedrijf in moeilijkheden raakt, kunt u een buitengerechtelijk akkoord aanbieden. Een buitengerechtelijk akkoord is niets anders dan een deal tussen u en al uw schuldeisers. Onder het mom ‘beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht’ biedt u de schuldeisers een schikking aan voor de openstaande schuld. Meestal in de vorm van een percentage, maar ook wel in de vorm van concreet bedrag. Voor crediteuren [..]

Nieuwe Faillissementswet doorbreekt geheimhouding: wat wilt u kwijt?

06/03/2017 14:35 1

Om faillissementsfraude te bestrijden krijgt de curator in de nieuwe wetgeving meer taken toebedeeld. In het parlement bestaat discussie over de mate waarin een failliet maar bijvoorbeeld ook zijn adviseur moet meewerken op het moment een curator om informatie vraagt. Wat doet u (in elk geval zo lang de wetgever er nog niet over uit is)?

Geen adviesrecht van de ondernemingsraad in faillissement

18/11/2016 09:24 0

Medio 2016 heeft de Ondernemingskamer zich gebogen over de vraag of de ondernemingsraad ook het recht heeft de ondernemer te adviseren op het moment dat de onderneming in staat van faillissement is verklaard. Zou de curator moeten worden gezien als de ondernemer in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) waardoor de ondernemingsraad adviesrecht heeft? Of is het adviesrecht van de ondernemingsraad onverenigbaar met de rol van de [..]

Schuldeiser, incasseer alsnog uw vordering op personen na beëindiging faillissement

11/07/2016 14:45 0

Als u een vordering heeft op een failliet, is het goed om te weten dat er een verschil is tussen het verhalen van uw vordering op een failliete rechtspersoon en een failliete natuurlijk persoon. Indien u te maken heeft met een failliete rechtspersoon, en de schuld of een gedeelte daarvan kan niet worden betaald, dan is het na beëindiging van het faillissement einde oefening. Het enige wat u nog kunt [..]

1 2 3 6
SLUIT
CLOSE