Versoepeling regels dividenduitkeringen BV goed nieuws voor bestuurders en aandeelhouders?

01/08/2017 09:32 0

De regels voor dividenduitkeringen bij besloten vennootschappen zijn per 1 oktober 2012 ingrijpend veranderd. We hebben hiertoe een webinar voor u opgenomen. Een aantal vereisten is komen te vervallen, waardoor het gemakkelijker is om tussentijds uit te keren. Er kunnen zelfs – bij gebreke van wettelijke of statutaire reserves – uitkeringen plaatsvinden die leiden tot een negatief eigen vermogen.

Overgang van onderneming: Ook bij pre-pack!

06/07/2017 13:43 0

Ontslagbescherming voor werknemers; ook bij pre-pack! Wat betekent dit voor de praktijk? Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent geoordeeld dat de regels die gelden bij een overgang van onderneming ook gelden bij een pre-packconstructie. Hiermee volgt het Hof de conclusie van de Advocaat-Generaal, die wij eerder bespraken.

Vernieuwde Arbowet per 1 juli. Wat verandert er?

27/06/2017 10:27 0

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”). De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van de bedrijfsarts te verbeteren. Hierbij staat preventie centraal.

Voorkom incassogeschil: leg opdracht vast en specificeer uren!

11/05/2017 09:15 1

Advocaten worden regelmatig ingeschakeld om incassoprocedures te voeren voor hun cliënten. Maar soms zijn zij zelf onderwerp van een incassogeschil bijvoorbeeld omdat hun eigen factuur niet is betaald door een cliënt. Het verweer van de wanbetalende cliënt is vaak hetzelfde: er is geen opdracht gegeven voor de werkzaamheden en/of er zijn teveel uren in rekening gebracht. Hoe beoordeelt de rechter deze verweren? Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht toe aan de […]

Buitengerechtelijk akkoord met een deel van de schuldeisers? Ook hier geldt dat weigering om mee te werken, misbruik van bevoegdheid kan opleveren!

05/05/2017 11:46 0

Als uw bedrijf in moeilijkheden raakt, kunt u een buitengerechtelijk akkoord aanbieden. Een buitengerechtelijk akkoord is niets anders dan een deal tussen u en al uw schuldeisers. Onder het mom ‘beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht’ biedt u de schuldeisers een schikking aan voor de openstaande schuld. Meestal in de vorm van een percentage, maar ook wel in de vorm van concreet bedrag. Voor crediteuren […]

Wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen”

31/03/2017 08:07 0

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk dat grootbedrijven betaaltermijnen van meer dan 60 dagen opleggen aan leveranciers. De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 met dit wetsvoorstel ingestemd. Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen (richtlijn 2011/7/EU). Arwin Mulderij van Mulderij bedrijfsjuristen geeft uitleg.

1 2 3 18
SLUIT
CLOSE