Geen langere betalingstermijnen dan 60 dagen meer

15/09/2017 09:38 0

Op 18 april 2017 is een wet aangenomen die bepaalt dat grote ondernemingen als afnemer van de diensten of producten van MKB ondernemingen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen mogen hanteren. Gebeurt dat wel, dan is dat beding nietig en geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. De wettelijke handelsrente en incassokosten zijn dan ook na verloop van 30 dagen verschuldigd.

Stappenplan overname familiebedrijf. Stap 7: Financiering

06/09/2017 09:49 0

Als u uw familiebedrijf wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Even geleden hebben wij de twaalf stappen die doorlopen dienen te worden in kaart gebracht. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken we graag voor u inzichtelijk. Eerder behandelden wij al de zesde stap in het stappenplan overname familiebedrijf: het onderhandelen vanuit verschillende disciplines. Heeft u deze stap doorlopen, [..]

Aansprakelijkheid bestuurders

24/08/2017 08:31 0

Een rechtspersoon, zoals een BV, NV, vereniging of stichting, kan alleen handelen wanneer zij wordt vertegenwoordigd door natuurlijke personen. Dit zijn over het algemeen de bestuurders. De bestuurders sluiten contracten namens de rechtspersoon. Als de onderneming de afspraken uit deze contracten niet nakomt of als zij schade veroorzaakt, dan kan de onderneming hierop worden aangesproken, niet de bestuurders. Toch kunnen bestuurders in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden [..]

Versoepeling regels dividenduitkeringen BV goed nieuws voor bestuurders en aandeelhouders?

01/08/2017 09:32 0

De regels voor dividenduitkeringen bij besloten vennootschappen zijn per 1 oktober 2012 ingrijpend veranderd. We hebben hiertoe een webinar voor u opgenomen. Een aantal vereisten is komen te vervallen, waardoor het gemakkelijker is om tussentijds uit te keren. Er kunnen zelfs – bij gebreke van wettelijke of statutaire reserves – uitkeringen plaatsvinden die leiden tot een negatief eigen vermogen.

Overgang van onderneming: Ook bij pre-pack!

06/07/2017 13:43 0

Ontslagbescherming voor werknemers; ook bij pre-pack! Wat betekent dit voor de praktijk? Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent geoordeeld dat de regels die gelden bij een overgang van onderneming ook gelden bij een pre-packconstructie. Hiermee volgt het Hof de conclusie van de Advocaat-Generaal, die wij eerder bespraken.

Vernieuwde Arbowet per 1 juli. Wat verandert er?

27/06/2017 10:27 0

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”). De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van de bedrijfsarts te verbeteren. Hierbij staat preventie centraal.

Voorkom incassogeschil: leg opdracht vast en specificeer uren!

11/05/2017 09:15 1

Advocaten worden regelmatig ingeschakeld om incassoprocedures te voeren voor hun cliënten. Maar soms zijn zij zelf onderwerp van een incassogeschil bijvoorbeeld omdat hun eigen factuur niet is betaald door een cliënt. Het verweer van de wanbetalende cliënt is vaak hetzelfde: er is geen opdracht gegeven voor de werkzaamheden en/of er zijn teveel uren in rekening gebracht. Hoe beoordeelt de rechter deze verweren? Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht toe aan de [..]

1 2 3 16
SLUIT
CLOSE