Vernieuwde Arbowet per 1 juli. Wat verandert er?

27/06/2017 10:27 0

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”). De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van de bedrijfsarts te verbeteren. Hierbij staat preventie centraal.

Voorkom incassogeschil: leg opdracht vast en specificeer uren!

11/05/2017 09:15 1

Advocaten worden regelmatig ingeschakeld om incassoprocedures te voeren voor hun cliënten. Maar soms zijn zij zelf onderwerp van een incassogeschil bijvoorbeeld omdat hun eigen factuur niet is betaald door een cliënt. Het verweer van de wanbetalende cliënt is vaak hetzelfde: er is geen opdracht gegeven voor de werkzaamheden en/of er zijn teveel uren in rekening gebracht. Hoe beoordeelt de rechter deze verweren? Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht toe aan de […]

Buitengerechtelijk akkoord met een deel van de schuldeisers? Ook hier geldt dat weigering om mee te werken, misbruik van bevoegdheid kan opleveren!

05/05/2017 11:46 0

Als uw bedrijf in moeilijkheden raakt, kunt u een buitengerechtelijk akkoord aanbieden. Een buitengerechtelijk akkoord is niets anders dan een deal tussen u en al uw schuldeisers. Onder het mom ‘beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht’ biedt u de schuldeisers een schikking aan voor de openstaande schuld. Meestal in de vorm van een percentage, maar ook wel in de vorm van concreet bedrag. Voor crediteuren […]

Wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen”

31/03/2017 08:07 0

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk dat grootbedrijven betaaltermijnen van meer dan 60 dagen opleggen aan leveranciers. De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 met dit wetsvoorstel ingestemd. Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen (richtlijn 2011/7/EU). Arwin Mulderij van Mulderij bedrijfsjuristen geeft uitleg.

Op welke wijze kunt u uw familiebedrijf verkopen?

02/03/2017 12:01 1

Als u de keuze heeft gemaakt om uw familiebedrijf te gaan verkopen en u een vendor due diligence heeft verricht, wordt het tijd dat u een keuze maakt over de wijze van verkoop. De beste en voor u meest interessante keuze daarin hangt niet alleen af van juridische afwegingen, maar uiteraard ook van fiscale en bedrijfseconomische overwegingen die ten grondslag liggen aan de koop/verkoop. Joyce van Lustberg van RWV advocaten […]

Uw vordering in het buitenland incasseren wordt nu nog makkelijker

22/02/2017 18:40 0

Al eerder besprak ik de Europese Betalingsbevelprocedure die het makkelijker maakt om onbetwiste vorderingen binnen de EU te incasseren. Daar is nu het Europese conservatoire bankbeslag bijgekomen. De Verordening is op 18 januari 2017 in werking getreden en maakt het makkelijker voor schuldeisers om in andere lidstaten bankbeslag te leggen.1

Oplossingsrichting wet DBA: het rechtsvermoeden van schijnzelfstandigheid

22/11/2016 10:13 0

De Wet DBA loopt vast door verlies aan draagvlak in de samenleving. Het kabinet heeft de naheffingen en boetes voor goedwillende opdrachtgevers en zelfstandigen uitgesteld tot 1 januari 2018.De werkgeversorganisaties en de organisaties die de belangen van ZZP-ers behartigen hebben hun vertrouwen in de wet DBA opgezegd. Intussen moet verder nagedacht worden over de juiste inrichting en uitvoering van de wet. In de media wordt gesteld dat de Wet DBA […]

1 2 3 18
SLUIT
CLOSE