Privacy van de buren geschonden door beveiligingscamera?

15/08/2017 16:13 0

In deze zaak gaat het om de vraag of een woningeigenaar de privacy van zijn buurman schendt door hem met een beveiligingscamera te filmen. De camera is weliswaar op zijn eigen perceel en pad gericht, maar doordat zijn buurman over dit pad naar zijn woning moet, wordt ook hij – tegen zijn wil – gefilmd. Advocaat Thomas van Vugt bespreekt het arrest van het hof.

Verboden prijsafspraken in distributieovereenkomsten

24/07/2017 12:10 0

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier en een distributeur. De distributeur neemt producten of diensten af bij de leverancier, met de bedoeling deze vervolgens door te verkopen. Deze wederverkoop vindt, anders dan bij agentuur, plaats voor rekening en risico en in naam van de distributeur. In een distributieovereenkomst worden allerlei afspraken tussen de leverancier en distributeur vastgelegd, bijvoorbeeld over: de prijzen die de distributeur moet betalen voor de […]

Belofte maakt schuld, ook als je een Gemeente bent!

11/07/2017 19:45 0

Ondanks een toezegging door de Gemeente, krijgt een oud gemaal met dienstwoning geen woonbestemming in een ontwerpbestemmingsplan. Toezegging woonbestemming in bestemmingsplan Een architect heeft van een Waterschap een aantal percelen grond gekocht. Op die grond stond onder andere een oud gemaal met een dienstwoning. De architect wilde dat gemaal en de bijbehorende dienstwoning restaureren en weer in gebruik nemen als woning. Die bestemming had de dienstwoning nu echter niet meer […]

Eerste stappen naar een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

13/06/2017 10:22 0

Al geruime tijd wordt gesproken over de ontwikkeling van een wet over de zeggenschap van lichaamsmateriaal. In 2007 is een dergelijk wetsvoorstel met ‘brede reikwijdte’ al toegezegd door de toenmalige staatssecretaris van VWS. Nu, tien jaar later, is het Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal beschikbaar gesteld voor internetconsultatie. Deze nieuwsbriefbijdrage bespreekt een aantal onderdelen van het voorstel.

Strafvorderlijke vervreemding: zit er bovenop!

17/05/2017 16:41 0

In fraudezaken is inbeslagneming van voorwerpen schering en inslag. Een aanzienlijk deel van deze voorwerpen wordt voorafgaand aan een definitief rechterlijk oordeel verkocht, de zogenaamde vervreemding. Wanneer moet u met de mogelijkheid van vervreemding rekening houden? Welke mogelijkheden hebt u om vervreemding voorkomen?

Ruzie met de baas? Mediation is steeds vaker de oplossing

14/02/2017 11:47 0

Heeft u een forse griep onder de leden? Dan blijft u waarschijnlijk ziek thuis; weinig werkgever die daar een punt van maken. Hetzelfde geldt voor diverse fysieke ongemakken: een gebroken been, een hersenschudding. Iedereen is het er wel over eens dat werken dan even geen zin heeft. Maar hoe zit dat nu indien u een conflict heeft met een collega? Of erger nog, met uw baas?

Wie is aansprakelijk bij schade door gladheid?

10/01/2017 16:15 1

Iedere winter is het weer raak. Vele ongelukken gebeuren door spekgladde wegen na (onverwachte) ijzel en sneeuw. Maar wat als u of een tegenpartij aan het ongeval ernstig letsel overhoudt? Bent u daar zelf voor aansprakelijk? Of kunt u deze schade verhalen en bij wie? Dit is vooral van belang om te weten wanneer u niet all risk bent verzekerd. Immers de ontstane schade wordt dan niet (geheel) gedekt door […]

1 2 3 12
SLUIT
CLOSE