WW-uitkering na een vaststellingsovereenkomst op initiatief van werknemer

29/06/2017 08:06 0

Pakt het volgende kabinet misbruik van WW aan? De werknemer die zelf initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst tot een einde te brengen, verliest daardoor meestal zijn aanspraak op een WW-uitkering. In de praktijk blijkt deze regel dikwijls omzeild te worden door een ‘ww-vriendelijke’ vaststellingsovereenkomst’. Daarin wordt, ten onrechte, verklaard dat het initiatief tot beëindiging van werkgever komt.

Het recht op vaderschapsverlof in de Wet arbeid en zorg op de schop?

07/06/2017 14:53 0

Hoewel moeders in Nederland recht hebben volgens de Wet arbeid en zorg op zestien weken moederschapsverlof, moeten de vaders het in Nederland doen met respectievelijk twee dagen betaald vaderschapsverlof na de geboorte van het kind. Daarmee lopen de vaders in Nederland (hopeloos) achter op het gemiddelde binnen de landen van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar twee weken betaald verlof voor vaders de [..]

WIA-uitkering, verbeurde dwangsommen en bezwaar maken

01/06/2017 12:33 0

Als een bestuursorgaan van de overheid een besluit genomen heeft, kunt u, als u belanghebbende bent, daar bezwaar tegen maken. Het bestuurs-orgaan moet bij het nemen van zijn besluit op uw bezwaar uitgaan van de feiten zoals die op dat moment zijn. Feiten die nieuw zijn, moet het dus bij zijn besluit meewegen. Dit is de hoofdregel.

Samenwonen betekent voortaan minder bijstand of AOW

09/11/2016 13:58 0

Hoe ingrijpend de verandering in de praktijk is, moet nog blijken. Maar op het eerste oog lijkt de uitspraak die de Centrale raad van Beroep in Utrecht vandaag deed behoorlijk wat te weeg te kunnen brengen. De hoogste bestuursrechter heeft dinsdag bepaald dat ontvangers van een bijstands- of AOW-uitkering gekort mogen worden, indien blijkt dat zij samenwonen met een andere volwassene. Daarmee onderstreept de Centrale Raad van Beroep de werking [..]

Werkgever wijst niet op mislopen Ziektewet-uitkering

26/01/2016 10:15 0

Akkoord gaan met ontslag bij ziekte levert in het algemeen een benadelingshandeling op met als gevolg dat een uitkering door het UWV wordt geweigerd. Wat gebeurt er als een zieke werknemer wegens reorganisatie een beëindigingsovereenkomst tekent maar de werknemer niet uitdrukkelijk waarschuwt voor de gevolgen daarvan? Maakt het verschil of in de overeenkomst uitdrukkelijk staat vermeld dat de werkgever niet garandeert dat de werknemer na ondertekening ook een uitkering zal [..]

SLUIT
CLOSE