14/11/2019 08:35

Beslaglegging: beter één vogel in de hand…

In de praktijk krijgen we vaker vragen van onze cliënten over de mogelijkheid tot beslaglegging. Dergelijke vragen wekken weinig verbazing, nu een ruim aantal ondernemers geconfronteerd wordt met contractpartijen die niet willen betalen. Vaak merken we ook dat cliënten niet altijd op de hoogte zijn van verhaalsmogelijkheden aan de zijde van de contractpartij.

Betalen? Ho maar…
Stelt u zich de volgende situatie eens voor:

Uw onderneming levert goederen aan een contractspartij in het kader van een gesloten overeenkomst. De goederen zijn keurig afgeleverd en de ontvangst ervan is door uw contractspartij bevestigd. Uw contractspartij zegt toe de ontvangen factuur spoedig te zullen betalen. Geen vuiltje aan de lucht, zo lijkt het… Maar dan blijkt de toegezegde betaling uit te blijven. U neemt om die reden contact op met uw contractspartij en maant haar een of meermaals aan tot betaling. Ook dan volgt echter geen betaling. Nu wordt u een beetje nerveus, temeer omdat u niet weet of uw contractspartij überhaupt wel over voldoende financiële middelen beschikt om de openstaande factuur te voldoen. Het gaat toch om een substantieel factuurbedrag. Wat nu te doen, denkt u.

Het mag wat kosten!
Een logisch vervolg zou zijn dat u namens uw onderneming de betreffende contractspartij dagvaardt om voor de rechtbank te verschijnen en uw vordering te voldoen, ervan uitgaand dat u alle mogelijkheden heeft benut om ‘minnelijk tot incassering’ te komen. De vraag die zich dan (terecht) opwerpt, is of het zinvol is om verdere (proces)kosten daartoe te maken, met als doel uw contractspartij via gerechtelijke weg tot betaling te dwingen.

Zo zult u immers een dagvaarding moeten (laten) opstellen en zult u de gerechtsdeurwaarder dienen in te schakelen om deze dagvaarding aan uw contractspartij te laten betekenen. Ook zult u griffierechten aan de rechtbank dienen te betalen om uw zaak in behandeling te nemen. Deze kosten zult u op uw contractspartij kunnen verhalen, maar u zult deze kosten wel moeten voorschieten bij aanvang van het gerechtelijk traject.

Beslag, het mag
Gelukkig biedt de Nederlandse wetgever u de mogelijkheid om ‘beslag te leggen’ op de verhaalsmogelijkheden van uw contractspartij. Een dergelijke beslaglegging leidt ertoe dat u uw vordering op uw contractspartij veiligstelt. Bent u bijvoorbeeld bekend met een bankrekening die uw contractspartij aanhoudt bij een bank, dan kan op deze bankrekening beslag worden gelegd. Ook kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op roerende of onroerende zaken die toebehoren aan uw contractspartij, zoals bedrijfsvoertuigen of panden. Ook kunt u bijvoorbeeld beslag laten leggen op vorderingen die uw contractspartij op haar beurt weer heeft op eigen zakelijke relaties. In principe zijn de beslagmogelijkheden vrij ruim, mits deze natuurlijk aanwezig zijn.

Maar waarop dan?
Bent u niet bekend met verhaalsmogelijkheden aan de zijde van uw contractspartij? In dat geval is het verstandig dat u een verhaalsonderzoek laat verrichten. Via een dergelijk onderzoek kan vastgesteld worden welke verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn, waarop vervolgens beslag kan worden gelegd. Afhankelijk van de aanwezigheid van verhaalsmogelijkheden en de waarde hiervan, kunt u dan beter een afweging maken of het loont om het gerechtelijk traject jegens uw contractspartij te bewandelen en verdere kosten daartoe te maken.

Om onze cliënten hierin te kunnen bijstaan werkt onze organisatie strategisch samen met een gespecialiseerd bedrijfsrecherchebureau, dat diepgaand onderzoek kan verrichten. Zo verkleint u het risico dat u aan het einde van de rit eindigt met ‘een kale kip’.

Tip!
Wordt u geconfronteerd met een openstaande vordering en wilt u deze via gerechtelijke weg incasseren? Twijfelt u erover of uw contractspartij überhaupt wel over voldoende financiële middelen beschikt om uw vordering te voldoen? Denk dan eens aan de mogelijkheid van beslaglegging. Bent u niet bekend met ‘de verhaalsmogelijkheden’, dan kan een onderzoek hiernaar worden verricht door een gespecialiseerd recherchebureau.

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Advocaat & Merkengemachtigde voor ondernemers bij Bernhaege Advocaten
Ik richt mij op ondernemers en ben binnen het algemeen contracten- en verbintenissenrecht specialist in auteurs,handelsnaam en merkrecht.
Mr. Muriel van den Hazenkamp
Mr. Muriel van den Hazenkamp

Recente blogs van Mr. Muriel van den Hazenkamp (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT