16/10/2019 02:11

Gebrekkig? Echt wel…

Brengt u als ondernemer een product op de markt, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld indien het product gebrekkig blijkt te zijn en hierdoor schade aan derden veroorzaakt. Maar hoe zit het nu precies en wanneer heeft een claim kans van slagen?

Stijn doet zich pijn
Stelt u zich de volgende situatie eens voor: Stijn koopt bij een fietsenspeciaalzaak een splinternieuwe fiets en fietst hiermee naar huis. Onderweg breekt plotseling het stuur af. Stijn kan zich nog net staande houden, maar de fiets is wel stuk. De fietsenspeciaalzaak zal in dat geval de geleverde fiets moeten repareren of Stijn van een nieuwe fiets moeten voorzien, maar van productaansprakelijkheid is geen sprake. Stel dat Stijn bij het afbreken van het stuur van zijn fiets zou zijn gevallen en hierbij gewond zou zijn geraakt, dan is productaansprakelijkheid wel aan de orde. Stijn zou in dat geval tegen de fietsenspeciaalzaak een claim kunnen instellen, waarbij hij een vergoeding van de door hem geleden schade vordert.

Verrek, een gebrek
U kunt het zo zien dat een product als gebrekkig wordt beschouwd wanneer het product bij een normaal gebruik ervan en voor het doel waarvoor het bestemd is schade veroorzaakt. Is dit het geval, dan is aansprakelijkheid doorgaans een feit. Denk bijvoorbeeld aan het losdraaien van de dop van een fles frisdrank. In de praktijk komt het weleens voor dat de fles bij het openen ervan ontploft en hierdoor lichamelijk letsel veroorzaakt. In een dergelijke situatie is duidelijk sprake van een gebrek. Bij een fles frisdrank is het immers juist de bedoeling dat de fles op deze manier wordt geopend. De persoon die schade heeft geleden kan dan ook de fabrikant ervan aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.

Wie is de klos?
In geval van productaansprakelijkheid kunnen de volgende partijen worden aangesproken:
a. De fabrikant van het product;
b. De ‘pseudoproducent’ m.a.w. het bedrijf dat het product niet daadwerkelijk heeft geproduceerd, maar wel haar naam aan het product heeft verbonden;
c. De importeur die het product in de Europese Gemeenschap heeft ingevoerd;
d. De leverancier indien niet kan worden vastgesteld wie de producent of importeur is.

Bij de vraag of een product gebrekkig is, gaat het er overigens ook om hoe het product precies gepresenteerd wordt en tegen welke gevaren de verpakking of de gebruiksaanwijzing waarschuwt. Als producent maakt u dan ook best duidelijk waarvoor het product wel of niet bedoeld is, zodat hierover geen misverstanden kunnen bestaan.

Welke schade betaal ik dan?
In eerste instantie kunt u hierbij denken aan schade aan personen (letselschade), maar er kan natuurlijk ook schade aan goederen ontstaan. Voor schade aan goederen geldt weliswaar een drempel van € 500,-. Dit houdt in dat een beroep op productaansprakelijkheid in het laatste geval enkel kans van slagen heeft ingeval de schade minimaal € 500,- bedraagt. Goed om verder te weten is dat een claim op grond van productaansprakelijkheid automatisch verjaart na een periode van drie jaar en dit vanaf het moment dat de schadelijdende consument met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden.

TIP!
Bent u als ondernemer van plan om een nieuw product op de markt te brengen of gaat u een product invoeren in de EG? Laat u dan juridisch adviseren over het mogelijk optreden van productaansprakelijkheid en over de wijze waarop u zich hiertegen kunt indekken. Immers, een gewaarschuwd man is er twee waard!

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via 040-848 01 69 of mail niels@avadvocatuur.com

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Advocaat & Merkengemachtigde voor ondernemers bij Bernhaege Advocaten
Ik richt mij op ondernemers en ben binnen het algemeen contracten- en verbintenissenrecht specialist in auteurs,handelsnaam en merkrecht.
Mr. Muriel van den Hazenkamp
Mr. Muriel van den Hazenkamp

Recente blogs van Mr. Muriel van den Hazenkamp (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT