16/01/2019 05:29

“Ma Flodder” zorgt voor ontslag

Een opmerkelijke ontslagzaak. Een manager vergelijkt een van zijn collega’s in een mailbericht aan een andere collega met ma Flodder. Wanneer de mailbox van de collega tijdens haar ziekte door de werkgever gecontroleerd wordt op onbeantwoorde mailberichten, komen behalve dit mailbericht ook meerdere denigrerende mailberichten aan het licht. De werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen. Dergelijke mailberichten passen niet bij de voorbeeldfunctie van een lid van het management team. Want in ‘Flodder’ bewoordingen: “‘t blijft toch je werknemer hè.”

Schunnige mailberichten
Tijdens het controleren van de mailbox van een zieke collega, stuit de werkgever op meer dan duizend mailberichten van de manager. Deze mailberichten zijn tijdens werktijd verzonden en hebben grotendeels een privé karakter. Een groot aantal mailberichten hebben een flirterig karakter. De manager en de collega mailen onder andere over massages, het scheren van benen en het al dan niet dragen van badkleding.

In een tiental mailberichten laat de manager zich op een minachtende en denigrerende wijze uit over een andere vrouwelijke medewerker binnen het bedrijf. Zo wordt de medewerker onder andere vergeleken met ma Flodder. Enkele uitspraken van de manager:

“Komt ze je bekend voor? Hahahahahaha!” (een foto van Ma Flodder bijgevoegd)

“Keek ik net door het raampje van (…) kantoor naar binnen, kijk ik tegen een deel van (…) witte rug en zijkantje aan. Brrrr…, denk dat ik niet kan slapen vannacht”

Na het lezen van deze berichten heeft de werkgever de manager vrijgesteld van verdere werkzaamheden in afwachting van een intern onderzoek. Vervolgens heeft de werkgever besloten de uitkomsten van het onderzoek niet af te wachten en de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Recht op persoonlijke levenssfeer
De manager voert bij de rechtbank aan dat de werkgever hem, door zijn mailberichten te lezen, in zijn persoonlijke levenssfeer heeft aangetast. Hij stelt dat dit niet had gemogen zonder van te voren een waarschuwing af te geven. Gaat dit verweer op?

Op grond van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft ieder mens recht op privacy. Deze privacy strekt zich ook uit over mailberichten die vanaf de werkplek van de werknemer zijn verstuurd. Wanneer een werkgever inbreuk maakt op de privacy van de werknemer, is dit in strijd met het goed werkgeverschap.

Betekent dit dat de werkgever geen enkele mogelijkheid heeft om het internet en mailverkeer van de werknemer te controleren? Nee. Een inbreuk op het recht op privacy kan gerechtvaardigd zijn indien vooraf voor de werknemer duidelijk was dat zijn mailberichten gecontroleerd hadden kunnen worden.

Internet en e-mail reglement
In dit geval gold bij het bedrijf waar de manager werkzaam was een internet en e-mail reglement. Hierin waren onder andere regels opgenomen voor het gebruik van het e-mailaccount van het bedrijf. De werkgever had zich in het reglement expliciet het recht voorbehouden om e-mailberichten van werknemers te bekijken, om na te gaan of in overeenstemming met de richtlijn werd gehandeld.

De rechter acht de controle van de werkgever op grond van het geldende reglement gerechtvaardigd. Dit gezien het grote aantal verzonden mails en het ontbreken van het onderwerp in de ontwerpregel.

Ontslag gerechtvaardigd?
De mailberichten hebben, gezien de inhoud en de hoeveelheid, een ernstige deuk in het vertrouwen van de werkgever in de manager hebben veroorzaakt. Daarom oordeelt de rechter dat er geen basis bestaat voor een verdere vruchtbare samenwerking tussen de manager en de werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

De rechter neemt het de werkgever wel kwalijk dat de uitslag van het interne onderzoek niet is afgewacht. Noch heeft de werkgever, bijvoorbeeld door middel van een constructief gesprek met de manager, geprobeerd de vertrouwensbreuk te herstellen. Dit, in combinatie met het feit dat de mailberichten maar aan één enkele collega zijn verstuurd en de manager steeds goed heeft gefunctioneerd, leidt ertoe dat hem wel een ontslagvergoeding wordt toegekend van € 52.500,-.Ine Bakker

Ine Bakker

Masterstudent ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht
Ine is momenteel werkzaam bij De Advocatenwijzer. Tijdens haar studie is zij twee en een half jaar werkzaam geweest als juridisch medewerker bij B& Advocaten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE