23/07/2019 20:03

Ontslag op staande voet wegens eten appeltaart

Een medewerkster van een supermarkt is wegens het eten van een stuk appeltaart terecht op staande voet ontslagen, aldus de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. De medewerkster werd al eerder gewaarschuwd voor het nuttigen van artikelen uit de winkel voordat deze waren afgerekend. De vrouw voerde aan dat het eten van producten die niet meer voor verkoop in aanmerking kwamen door de werkgever werd gedoogd. Verder voerde zij aan dat ze vanuit haar functie producten moest controleren voor de proeverij.

De werkgever weerlegde dit door aan te geven dat er helemaal geen sprake is van een gedoogbeleid. Er zou juist sprake zijn van duidelijke huisregels. Ook kon de medewerkster niet aantonen dat zij etenswaren had genuttigd die niet meer verkoopbaar waren. Wat ook meespeelde: de werkneemster hield zich niet aan de overeengekomen werktijden en klokprocedures. Enkele dagen voor het ontslag op staande voet ontving de werkneemster opnieuw een waarschuwingsbrief voor het niet naleven van werktijden en klokinstructies.

Ontslag
De werkgever besloot maatregelen te nemen en ontsloeg de vrouw op staande voet wegens “het verduisteren en nuttigen van bedrijfseigendommen en het hardnekkig niet houden aan de werktijden en klokprocedures.” De werkneemster was het niet eens met haar ontslag en stapte naar de rechter om in een kort geding loondoorbetaling te eisen. De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk en wees de eis van de werkneemster, het doorbetalen van loon, af.

Deze uitspraak ligt in lijn met eerdere uitspraken die ontslag op staande voet goedkeuren wanneer bedrijfseigendommen van (zeer) geringe waarde worden weggenomen of worden genuttigd. Rechters kijken dus niet zozeer naar de waarde van de spullen maar naar het vertrouwen dat wordt geschonden.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over juridische zaken die hij in de praktijk tegenkomt of interessant vindt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE