29/01/2020 10:52

Opgebouwde vakantiedagen vervallen na een half jaar

Vroeger verjaarden vakantiedagen automatisch na vijf jaar. Dit is door vernieuwde wetgeving veranderd. Om werknemers te stimuleren hun vakantiedagen op te nemen, heeft de wetgever besloten de vervaltermijn van wettelijk vakantiedagen te verkorten van vijf jaar naar zes maanden. Per 1 januari 2012 is het zo dat vakantiedagen die na deze datum zijn opgebouwd, een half jaar na afloop van het kalenderjaar komen te vervallen.

Vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2012 kunnen dus tot uiterlijk 1 juli 2013 worden opgenomen. Vakantiedagen die voor 1 januari 2012 zijn opgebouwd vervallen na vijf jaar. Niet opgenomen dagen komen dus automatisch te vervallen en hoeven ook niet te worden afgerekend wanneer een medewerker uit dienst gaat. Overigens blijft de vervaltermijn van vijf jaar in stand wanneer het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen.

Uitzondering
De vervaltermijn van zes maanden is niet van toepassing wanneer een werknemer niet in staat is geweest om zijn of haar wettelijke vakantiedagen op te nemen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand gedurende het opbouwjaar en de daaropvolgende 6 maanden door ziekte of bijzondere omstandigheden niet de mogelijkheid heeft gehad om vakantiedagen op te nemen.

Overgangsregeling
Niet iedere werkgever past de nieuwe regels al direct toe en dit is prima. Het is wel belangrijk om werknemers in te lichten over de vernieuwde wetgeving zodat zij hier in de toekomst rekening mee kunnen houden.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

13 Reacties op Opgebouwde vakantiedagen vervallen na een half jaar

  1. Wie kan mij vertellen wat er met mijn opgebouwde snipperdagen gebeurt, na mijn ziekte periode van aantal jaar doet mijn baas me slapend in dienst houden

  2. is hier iets tegen te doen ik heb 150 uur opgebouwd die is komen te vervallen aangezien ik aan 12 uren contract heb en vaak rond de 30 uur werk (bouw dus erg veel op en opnemen gaat er weinig af) behalve eens per 3 maanden zodat k geen meer uren kan eisen

    mijn werkgever wou dit ook niet uitbetalen en met opnemen ben ik dus ruim 10 weken afwezig wat ook niet gaat dus zit met een dilemma wie kan mij helpen

  3. Waarom heeft mijn werkgever dit niet verteld? Ik heb nu nog een kleine 1,5 maand om al mijn dagen op te maken. Maar ik kan niet gemist worden de komende weken. Hoe nu verder?

  4. Het gaat over je wettelijke vakantie uren, dit komt neer op 4 x het aan tal uur dat je per week werkt, de overige zijn bovenwettelijke uren en voor deze uren heb je 5 jaar de tijd. Dit staat zo in het CAO V&V. Werkgever wil soms anders beslissen , max 1 week mee naar het jaar er op. Ik vraag mij af wat er gebeurd wanneer je niet akkoord gaat met je werkgever, zijn CAO afspraken dan rechtsgeldig?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT