ADVERTENTIE

 

Recht in de praktijk: annuleringskosten

Over annuleringskosten bestaan redelijk veel misverstanden en bedrijven maken hier dan ook vaak slim gebruik van. In deze blog sta ik stil bij annuleringskosten. Ben ik verplicht om deze kosten te betalen, hoe hoog mogen ze zijn en hoe gaan rechters met dit soort zaken om? De volgende case geeft hier duidelijkheid over.

Dakkapel
Enkele weken terug besloot Yvonne uit Apeldoorn om samen met haar vriend een plaatselijk bedrijf de opdracht te geven voor het plaatsen van een dakkapel en het realiseren van uitbouw aan de keuken van hun koopwoning. De opdracht vroeg een investering van €12.770. Na het overeenkomen van de opdracht werd Yvonne er door een kennis op gewezen dat het bedrijf niet bekend staat om het leveren vakwerk waardoor Yvonne van de koop wil afzien.

Annuleren
De dag nadat ze samen met haar vriend de opdracht heeft verstrekt belt ze het bedrijf op om af te zien van de opdracht. De aannemer geeft vervolgens aan dat ze 30% annuleringskosten moeten betalen, wat neer komt op zo’n €4000. Het bedrijf beroept zicht op de algemene voorwaarden en Yvonne vraagt zich af of dit wel door de beugel kan, ze vindt €4000 namelijk wel erg veel geld terwijl er nog helemaal niets is gedaan.

Annuleren betekent dat een koopovereenkomst wordt ontbonden. Het staat een koper vrij om dit te doen, maar de verkopende partij kan zich wel beroepen op (wettelijke) rechten. Het is dus niet zonder gevolgen. Zo kan de verkopende partij annuleringskosten in rekening brengen. De meeste bedrijven hebben deze annuleringskosten opgenomen in hun algemene voorwaarden waarop zij zich kunnen beroepen. Als koper of opdrachtverstrekker kun je hier dus niet omheen.

Koopovereenkomst
Allereerst is het goed om te weten dat een koopovereenkomst plichten met zich meebrengt. Je kunt een aankoop of opdracht niet zomaar intrekken. Volgens art. 6:219 BW kan een aanbod in beginsel worden herroepen zolang deze niet is aanvaard. Met andere woorden: als er een opdracht is verstrekt en deze is door de wederpartij aanvaard betekent dit juridisch dat er sprake is van een koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst is dus bindend en brengt wettelijke rechten en plichten met zich mee.

Annuleringskosten
De wetgever stelt dat annuleringskosten in redelijke verhouding moeten staan tot de geleden schade. De aannemer in dit verhaal moet dus kunnen aantonen dat er in dit geval daadwerkelijk voor voor €4000 schade is geleden. In de meeste gevallen zal een rechter niet akkoord gaan met dit soort hoge annuleringskosten als er niet kan worden aangetoond dat de schade echt zo hoog is. In het verleden hebben rechters in dit soort gevallen algemene voorwaarden als onredelijk beschouwd, waardoor de annulerende partij lagere annuleringskosten moesten betalen.

Tip
Het kan lonen om dit soort zaken voor te laten komen bij de rechter. Hij kan op basis van de situatie beoordelen of de annuleringskosten acceptabel of buitenproportioneel zijn. Lees ook altijd de algemene voorwaarden goed door voordat je een opdracht verstrekt, zeker wanneer het gaat om opdrachten die een flinke investering met zich meebrengen.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE