23/07/2019 20:01

Verbod op doorlink: niet op grond van handelsnaamrecht, wel op grond van merkenrecht

Door het voeren van een handelsnaam voor een (deel van een) onderneming, bouwt u automatisch handelsnaamrecht op. Daarnaast is het verstandig om een handelsnaam als onderscheidingsteken ook als merk te beschermen. Daarvoor is dan wel een registratie vereist. In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 14 juni 2013 is bevestigd dat het belang van merkregistratie in de “internetwereld” alleen maar is toegenomen. Het verbod op het gebruik van een domeinnaam werd namelijk afgewezen op grond van handelsnaamrecht. Maar alsnog toegewezen op grond van een geregistreerd merk.

Systec Designs versus Systek
Sinds 1996 houdt Systec Designs zich bezig met het vervaardigen van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur. Naast de door haar opgebouwde handelsnaamrechten heeft zij in 2012 het woordmerk “Systec” in de Benelux geregistreerd. Tot in ieder geval maart 2013 was er een andere onderneming die zich bezig hield met het technisch ontwerp van elektronica en software, alsmede advies over productontwikkeling van elektronica en software onder de handelsnaam Systek. Die handelsnaam is in maart/april 2013, vermoedelijk door de aanschrijvingen van Systec Designs, vervangen door de naam Inno 3D. Daarmee lijkt deze handelsnaam/merkenrechtelijke kwestie afgewikkeld.

Domeinnaam met doorlink.
Inno 3D beschikt echter nog over de domeinnamen systek.nl en systec.nl. Beide domeinnamen zijn nog in gebruik en worden doorgelinkt naar de website van Inno 3D. Omdat Inno 3D niet meewerkt aan de overdracht van deze domeinnamen, althans dat zij daarvan het gebruik niet heeft gestaakt, vordert Systec Designs in kort geding iedere inbreuk op haar handelsnaamrechten en/of merkrechten te staken en gestaakt te houden.

Handelsnaamrecht
De rechtbank Den Haag oordeelt dat er “gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide ondernemingen te duchten” is. Daarvoor overweegt de rechtbank dat er sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen, de aard van beide ondernemingen in grote mate gelijk zijn, het in aanmerking te nemen publiek overeenstemt en het geografische gebied overlapt. Toch wordt het gevorderde verbod voor het gebruik van de domeinnaam met een doorlink naar de website van Inno 3D op grond van het handelsnaamrecht afgewezen: “het huidige gebruik (…) van de domeinnaam Sysek.nl vormt geen gebruik als handelsnaam”.

Merkrecht.
In dit geval moest Systec Design dus nog haar geregistreerde merk inroepen. De rechtbank oordeelt namelijk – terecht – dat het gebruik van de domeinnaam Systek.nl voor het doorlinken naar de website waarop enkel de handelsnaam Inno 3D wordt gevoerd wel is aan te merken als gebruik ter onderscheiding van de diensten die op de website worden aangeboden. “Daardoor ontstaat een verband tussen de domeinnaam Systek.nl en de diensten waarvoor X op zijn website reclame maakt”. Omdat de aanduiding “Systek” auditief volledig en visueel in grote mate overeenstemt met het merk Systec, merk en teken ook begripsmatig volledig overeenstemmen en merk en teken in verband met identieke waren worden gebruikt, oordeelt de rechtbank dat er gevaar is voor verwarring bij het publiek tussen het merk Systec en de domeinnaam Systek.nl. Het gebruik van domeinnaam vormt derhalve inbreuk op het merk Systec en het gevorderde merkenrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.

Tip:
Vooral gelet op de geografische beperking van het handelsnaamrecht was bescherming via het merkenrecht al erg aan te raden. Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat er bepaalde situaties zijn waarin het handelsnaamrecht geen oplossing biedt, maar de inbreuk met een geregistreerd merk wel kan worden tegengegaan. Er is namelijk sneller sprake van “gebruik als onderscheidingsteken” dan “gebruik als handelsnaam”. Hebt u over handelsnamen, merken of de registratie van merken vragen neem dan gerust eens contact met ons op.

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Advocaat & Merkengemachtigde voor ondernemers bij Bernhaege Advocaten
Ik richt mij op ondernemers en ben binnen het algemeen contracten- en verbintenissenrecht specialist in auteurs,handelsnaam en merkrecht.
Mr. Muriel van den Hazenkamp
Mr. Muriel van den Hazenkamp

Recente blogs van Mr. Muriel van den Hazenkamp (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE