23/07/2019 20:11

Geldigheid van besluit aandeelhouders

28/02/2014 11:01 0

Kun je in een aandeelhouders-overeenkomst de wettelijke regeling m.b.t. ontslag van bestuurders omzeilen? De organisatiestructuur van een vennootschap en de verhoudingen tussen haar organen, worden bepaald door de wet en […]

Publicatieplicht per 1 januari 2014 voor ANBI

26/02/2014 15:17 0

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Sinds dit jaar moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Voor kerkgenootschappen […]

Bedrijfsovername: do not touch my people!

26/02/2014 09:11 0

Stel, uw vennootschap gaat het schip in, een curator wordt aangesteld en een doorstart wordt gerealiseerd. De koper van uw failliete vennootschap neemt ook uw personeel mee over en ook […]

1 2 3 7
SLUIT
CLOSE