28/01/2020 22:18

Aan welke eisen moet een koopovereenkomst voldoen?

Het verbintenissenrecht houdt zich bezig met alle juridische relaties tussen twee partijen waarbij een partij recht heeft op een prestatie van de andere partij. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar als het mis gaat is er duidelijke wetgeving waar men zich op kan beroepen. In deze blog leg ik uit aan welke eisen een overeenkomst volgens het verbintenissenrecht moet voldoen om tot stand te komen.

Verbintenis
Wanneer we in de winkel een product kopen ontstaat er zonder dat we er bij stil staan een overeenkomst waar een verbintenis uit voortvloeit. De winkel is verplicht te leveren en de koper is verplicht te betalen. De tuinbestrater die je een opdracht hebt gegeven (en die hij heeft aangenomen) is verplicht om de werkzaamheden uit te voeren. Het aanvaarden van een aanbod betekent immers dat er volgens de wet een overeenkomst is gesloten.

Eisen
Een (koop)overeenkomst is pas tot stand gekomen wanneer deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Er is sprake van een wilsovereenstemming
 • Er is geen sprake van een geestelijke stoornis
 • Partijen zijn handelsbekwaam
 • Er is geen sprake van een wilsgebrek
 • De overeenkomst is ten alle tijde niet in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden
 • De inhoud van de overeenkomst is voldoende duidelijk

Wilsovereenstemming
Van een wilsovereenstemming is sprake wanneer een aanbod van een partij door een andere partij wordt aanvaard. De overeenkomst komt dus tot stand wanneer beide partijen het met elkaar eens zijn. Dit staat beschreven in artikel 6:217 BW. Ga je bijvoorbeeld akkoord met de offerte van de tuinbestrater, dan is er een wilsovereenstemming. Uit deze overeenkomst ontstaan rechten en plichten voor beide partijen.

Geestelijke stoornis
Wanneer iemand onder invloed van een geestelijke stoornis een overeenkomst aangaat dan kan deze volgens artikel 3:34 BW worden vernietigd. Een vrouw die de Borderline persoonlijkheidsstoornis heeft en tijdens een opwelling van haar stoornis een dure scooter koopt terwijl ze dit niet kan betalen daarvan kan de overeenkomst worden vernietigd.

Handelsbekwaam
Om een overeenkomst te mogen sluiten dienen partijen handelsbekwaam te zijn. Dit betekent dat in de praktijk dat een overeenkomst alleen tot stand kan komen wanneer partijen 18 jaar of ouder zijn en niet onder curatele staan. Wanneer een minderjarige bijvoorbeeld een brommer koopt kan de verzorger de overeenkomst vernietigen.

Toch hebben minderjarige wel rechten. Als een 14 jarige een dvd koopt wordt dit gezien als een in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke handeling. Deze overeenkomst kan niet worden vernietigd. Dit is anders wanneer Janneke van 16 met een vriendin een reis naar Spanje boekt. Deze overeenkomst kan door de wettelijke vertegenwoordiger worden vernietigd.

Wilsgebrek
We spreken over een wilsgebrek wanneer er sprake is van bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling. Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van wilsgebrek is vernietigbaar. Een overeenkomst m.b.t. een verkochte auto die in werkelijkheid niet 70.000 km maar 140.000 km op de teller heeft staan (doordat er is gerommeld met de kilometerstand) kan worden vernietigd wegens bedrog.

In strijd met de wet
Een overeenkomst kan niet tot stand komen als deze in strijd is met de wet of goede zeden. Koop je op internet een vuurwapen maar wordt deze vervolgens niet geleverd, dan kun je je niet beroepen op de overeenkomst. Het bezitten en kopen van een vuurwapen is in strijd met de wet waardoor er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Voldoende duidelijk (bepaalbaar)
Een overeenkomst moet voldoende duidelijk (in juridisch jargon: bepaalbaar) zijn. Partijen die vaag zijn over wat ze gaan leveren, hoeveel ze gaan leveren etc. kunnen op basis van het verbintenissenrecht in de problemen komen. Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de inhoud van de verbintenis om niet het gevaar te lopen dat deze vernietigbaar is.

Tip
Ondervind je problemen met een overeenkomst? Dan kun je je laten bijstaan door een jurist/advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het verbintenissenrecht. Aan Rechtblog zijn een aantal verbintenisspecialisten verbonden die je graag verder helpen.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

5 Reacties op Aan welke eisen moet een koopovereenkomst voldoen?

 1. Interessant artikel en helder geschreven. Ik vraag me af hoe zich dit verhoudt tot het aangaan van een abonnement voor een mobiele telefoon. Is er sprake van een rechtsgeldig gesloten koopovereenkomst op het moment dat de bestelling is betaald of kan een provider de overeenkomst na de betaling van de bestelling alsnog de overeenkomst annuleren als na het plaatsen (en het betalen) van de bestelling, blijkt dat de contractant volgens de provider niet voldoende kredietwaardig is?

  Case:

  Via de website van firma X maak ik gebruik van een aanbieding waarbij ik een abonnement voor een mobiele telefoon afsluit. Ik kan daarbij kiezen voor een laptop met bijbetaling van een bedrag x. Daarnaast wordt er een kredietvergoeding bij de abonnementskosten toegevoegd voor de aanschaf van de laptop. Ik besluit gebruik te maken van de aanbieding, vul mijn gegevens in en betaal de eenmalige bijdrage voor de laptop (het mobiele abonnement is een sim-only, ik ontvang dus geen telefoontoestel).

  De provider claimt nu dat de kredietwaardigheid niet voldoende is en weigert de overeenkomst uit te voeren in verband met de negatieve creditcheck. Is dit de provider toegestaan of kan ik uitvoering eisen van de overeenkomst omdat deze naar mijn idee rechtsgeldig tot stand is gekomen?

 2. Een keukenboer stelt na een bezoek aan de showroom dat er een keuken is gekocht. Hij baseert zich op een tekeningetje dat in de winkel door hem is gemaakt. Maar die keuken past helemaal niet in de woning. Hij weigert echter te definieren en een goede offerte te maken voor een andere en wel passende keuken . Hij eist nakoming, maar waarvan eigenlijk. En hoe kun je in dat geval spreken van een rechtsgeldige overeenkomst.

  • Een schets maken is onvoldoende om te kunnen spreken van een overeenkomst. Er moet echt een bod zijn aanvaard om te kunnen spreken van een rechtsgeldige overeenkomst. Deze ‘keukenboer’ staat dus niet in zijn recht.

 3. Per mail afgesproken om glaswand en vlonder te laten plaatsen. Bij de glaswand staan in de aanbieding per mail (niet op formele offerte) geen montage kosten vermeld. Alleen dat de wand geplaatst wordt op de veranda. De aannemer vraag nu toch ook nog de montagekosten voor de glaswand terwijl deze nergens genoemd worden. Voor de vlonder heeft hij dit wel aangegeven. Kan dit zomaar?

 4. Moet een overeenkomst door beide partijen ondertekend worden?
  Stel dat er een opzegtermijn genoemd is en het contract door 1 partij ondertekend is, is het opzegtermijn dan wederzijds?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT