11/07/2020 12:09

Bewijs dat uw ex-partner weer samenwoont en uw partneralimentatieverplichting eindigt!

Zoals u als alimentatieplichtige vast weet, eindigt uw verplichting tot het betalen van partneralimentatie als uw ex-partner opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wel samenwoont met een ander “als waren zij gehuwd”. Nu kunt u het bestaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap makkelijk bewijzen, echter bij een samenleving als waren zij gehuwd ligt dat moeilijker.

Einde partneralimentatie door samenleving als waren zij gehuwd
De rechtspraak is terughoudend met het beëindigen van een alimentatieverplichting wegens samenwonen. Een beëindiging betekent immers, anders dan een nihilstelling, dat uw ex-partner ook in de toekomst geen aanspraak meer op partneralimentatie kan doen. Een wijziging van omstandigheden, zoals het einde van de samenwoning, betekent dus niet dat uw ex-partner opnieuw bij u aan kan kloppen. Maar als de samenwoning eindigt, is de nieuwe partner van uw ex-partner (ook) niet alimentatieplichtig.

De rechtbank verwacht dan ook dat u met goede bewijzen komt dat uw ex-partner opnieuw samenwoont met een ander voordat u onder uw partneralimentatieverplichting uitkomt.

Vijf criteria om samenwonen te bewijzen
De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in ons land, heeft al in de jaren ’80 van de vorige eeuw vijf criteria geformuleerd, waaraan moet zijn voldaan voordat een dergelijk samenwonen wordt aangenomen en dus de partneralimentatieverplichting eindigt. Het betreft de volgende criteria:

 1. Een affectieve (/liefdes-)relatie
 2. Een duurzame relatie
 3. Samenwoning
 4. Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding
 5. Het wederzijds verzorgen door de partners

De eerste twee criteria zullen vaak wel duidelijk zijn. Als men een relatie met elkaar heeft, dan weet de buitenwereld daar vaak wel vanaf en is meestal wel duidelijk dat er sprake is van een liefdesrelatie. Als de relatie al enige tijd duurt, dan zal de duurzaamheid van de relatie ook wel worden aangenomen.

Het probleem zit hem in de laatste drie criteria. Deze criteria moeten immers, als de onderhoudsgerechtigde deze betwist, bewezen worden door de alimentatieplichtige. En dat is nog niet zo eenvoudig. Zo blijkt ook uit een aantal recente uitspraken, waarbij u ook zult zien dat het niet altijd de vrouw is die de alimentatie krijgt en de man die betaalt.

Praktijkvoorbeeld: op basis van watergebruik samenwoning bewezen
De man stelde dat de vrouw samenwoonde met een nieuwe partner als waren zij gehuwd. Hij verzocht de rechtbank om zijn alimentatieverplichting te beëindigen. De man moest de criteria dus bewijzen. De vrouw erkende de eerste 2 criteria, zodat de man slechts de laatste 3 moest bewijzen. De man heeft zelf de vrouw, althans haar woning en de omgeving daarvan, gedurende een maand geobserveerd en kwam tot de conclusie dat de nieuwe partner van de vrouw veelvuldig bij haar verbleef. De foto’s die de man van zijn waarnemingen maakte, toonde hij in de procedure aan de rechtbank.

Vervolgens liet de man een recherchebureau observaties uitvoeren. Hiervan is een rapport gemaakt. Uit de observaties van het recherchebureau bleek eveneens dat de nieuwe partner van de vrouw veelvuldig bij haar verbleef. Tevens bleek uit het onderzoek dat de partner van de vrouw een sleutel van haar woning had, dat de vrouw en haar partner samen motorritjes maakten en dat de partner van de vrouw haar auto onderhield en schoonmaakte.

In de procedure bij de rechtbank bleek verder dat de vrouw en haar partner zich als een gezin gedroegen door samen en met (in ieder geval) de kinderen van de vrouw op vakantie te gaan, door samen de diploma-uitreiking van de dochter van de vrouw te bezoeken en door samen naar een open dag van het werk van de man, die alleen toegankelijk was voor gezinsleden, te gaan.

Het meest opmerkelijke in deze zaak is dat gegevens zijn getoond aan de rechtbank ten aanzien van het waterverbruik van de partner van de vrouw. Deze gegevens waren mede van doorslaggevende betekenis. Want: de partner van de vrouw had blijkens die gegevens een veel lager waterverbruik dan een gemiddelde alleenstaande. Hij probeerde dat nog te verklaren door te stellen dat hij meestal op de sportschool douchte, maar dat vond de rechtbank geen afdoende verklaring voor het lage waterverbruik.

De rechtbank heeft het verzoek van de man zijn verplichting te beëindigen op grond van het feit dat de vrouw samenwoont met een nieuwe partner toegewezen.

De vrouw stelde hoger beroep in, maar het hof was het met de rechtbank eens. De alimentatieverplichting is dus beëindigd. Een koude douche voor de vrouw en haar partner.

Voor de hele uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 26 juni 2014 klik hier.

Praktijkvoorbeeld; een tatoeage bewees de liefdesrelatie
Een soortgelijke zaak is overigens de zaak waarin de vrouw niet alleen de samenleving ontkende, maar ook ontkende dat zij een liefdesrelatie had met degene van wie de alimentatieplichtige ex-echtgenoot stelde dat zij met hem samenwoonde. Het hof kende onder meer doorslaggevende betekenis voor de affectiviteit van de relatie toe aan het feit dat de betreffende man een tatoeage met de naam van de vrouw op zijn voet had.

Voor de gehele uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 21 januari 2014 klik hier.

Praktijkvoorbeeld: observatie door een recherchebureau
In deze zaak betaalde de vrouw alimentatie aan de man. De rechtbank had op verzoek  van de man partneralimentatie vastgesteld. Vervolgens heeft de rechtbank in een nieuwe uitspraak de alimentatie verlaagd. Maar dat vond de vrouw nog onvoldoende, omdat zij vond dat zij geen alimentatie verschuldigd was nu haar ex-partner samenleefde met een ander als waren zij gehuwd. Zij ging in hoger beroep. Sterker nog, tussentijds heeft zij nog, overigens zonder succes, geprobeerd in kort geding voor elkaar te krijgen dat zij de uitspraak van de rechtbank niet na hoefde te komen.

In hoger beroep erkent de man de liefdesrelatie en ook dat deze duurzaam is. Hij ontkent echter de samenwoning en de andere twee criteria. De vrouw liet voor de procedure bij de rechtbank onderzoek doen door een recherchebureau. Het recherchebureau observeerde de man gedurende 7 maanden en constateerde het volgende:

 • De man vertrok in die periode steeds vanaf de woning van zijn partner en kwam daar ook weer terug.
 • De man is in die periode niet in zijn eigen woning geweest, behalve om even de post op te halen.
 • De man en zijn partner deden samen boodschappen en rekenden afwisselend af.
 • De man en zijn partner gingen samen op vakantie en de man gebruikte de auto van zijn partner, nadat hij zelf zijn auto had verkocht.

Voor het hoger beroep heeft de vrouw nogmaals het recherchebureau gevraagd onderzoek te doen. Tijdens dit onderzoek bleek dat de situatie zoals geobserveerd was in het eerste onderzoek nog ongewijzigd was. Maar er waren ook nieuwe feiten. De observator zag de man en zijn partner in de Mediamarkt, waar zij samen een muziekinstallatie uitzochten. De man zei daarbij tegen de verkoper dingen als “wat wij willen” en “wat ik wil”, waarna de partner van de man de uitgezochte installatie afrekende.

Uit dit alles leidde het hof af dat sprake was van een samenleven als waren zij gehuwd. Vanwege de verstrekkende gevolgen hiervan heeft het hof de man nog de mogelijkheid gegeven om tegenbewijs te leveren. Hij heeft dat getracht te doen door allerlei getuigenverklaringen, maar dit mocht niet baten. Het hof vond het bewijs onvoldoende en beëindigde de verplichting van de vrouw om partneralimentatie te betalen.

Voor de hele uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 februari 2013 klik hier.

Mijn advies; voer alles aan wat relevant lijkt
Uit de besproken uitspraken, en ook uit uitspraken waarin de alimentatieplichtige ex-echtgenoot niet is geslaagd in de bewijslevering, blijkt dat het van groot belang is om in dergelijke gevallen alles aan te voeren wat ook maar enigszins relevant kan zijn. En dat natuurlijk goed te onderbouwen.

In bovenstaande zaken schakelden de alimentatieplichtigen een recherchebureau in om onderzoek te doen en te rapporteren over de bevindingen. Dat is een behoorlijke investering, maar die loont wel als de alimentatietermijn nog lang is en de vastgestelde alimentatie relatief hoog. Het onderzoek uit de laatste uitspraak kostte de vrouw in kwestie bijna € 15.000,-. De alimentatietermijn van 12 jaar na echtscheiding was echter net pas ingegaan en de vrouw betaalde een alimentatie van bijna € 1.150,- per maand. Door de uitspraak van het hof hoefde de vrouw nog maar slechts 11 maanden alimentatie te betalen. Dit bespaarde haar (bruto) een bedrag van circa € 155.000,- inclusief indexeringen!

Mr. Myrna van Wijk is sinds 2 september 2010 als advocaat verbonden aan RWV Advocaten. Zij is vanaf begin 2001 uitsluitend werkzaam op het gebied van familierecht en is sinds het met goed gevolg afronden van de vFAS-opleiding specialist op dat rechtsgebied. Myrna behandelt alle zaken op het gebied van familierecht, waaronder complexe echtscheidingen en alimentatieberekeningen voor ondernemers. Haar bijzondere belangstelling ligt bij zaken waarbij kinderen zijn betrokken, alsmede zaken met internationaalrechtelijke aspecten.

2 Reacties op Bewijs dat uw ex-partner weer samenwoont en uw partneralimentatieverplichting eindigt!

 1. Na vijf jaar in relatie met mijn geliefde, brak hij me op en ik deed alles aan om hem terug te brengen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo veel terugvallen vanwege de liefde die ik voor hem heb, en ik smeekte hem Met alles maakte ik beloftes maar hij weigerde. Maar op een dag heb ik mijn probleem aan iemand online verklaard en ze stelde voor dat ik liever contact zou moeten hebben met een spellaster die mij zou kunnen helpen om hem terug te brengen, maar ik ben het type dat nooit in liefde sprak, ik had geen andere keuze dan Probeer het, ik stuurde de speltoets, vertel alles aan hem, hij antwoordde en vertelde me dat er geen probleem was dat alles goed zou zijn voor een week dat 6 tot 7 dagen is, dat mijn ex naar me terugkomt. Hij vertelde me alles wat ik nodig had om de liefde voor hem te geven, en we hebben alles gedaan volgens zijn instructie, en verrassend voor de 4e dagen, het was rond 16 uur, mijn ex belde me en ik was zo verbaasd, ik antwoordde De oproep en alles wat hij zei was dat hij zo sorry was voor alles wat er gebeurde, dat hij wilde dat ik naar hem terugkeerde, dat hij zo veel van me houdt. Ik was zo blij en we voeden een dag om elkaar te zien, zo begonnen we weer gelukkig samen te leven. Sindsdien heb ik de belofte gedaan dat iemand die ik ken dat een relatie probleem heeft, zou ik helpen bij een dergelijke persoon door hem of haar te verwijzen naar de enige echte en krachtige spellaster die me met mijn eigen probleem heeft geholpen en anders is dan Alle nepjes die er zijn. Iedereen kan de hulp van de spellaster nodig hebben, zijn e-mail: drujiagbeblacktemple@gmail.com, u kunt hem mailen als u hulp nodig heeft in uw relatie of iets, of u belt hem met dit nummer +2348121047613

 2. Mijn naam is Pamela Butler en ik wil om te getuigen over hoe ik heb mijn man terug, want ik beloof Doctor Ororo dat ik zal getuigen op het internet als hij me helpen mijn man terug te brengen met zijn ban. Mijn man en ik gebruik om gelukkig te leven tot wanneer hij begon bedriegt me met een meisje en elke keer dat ik probeerde met hem te praten over dat hij zal zeggen dat ik zeuren veel en dat hij niet in de stemming voor mijn nag en dit was echt killing me en wist niet wat te doen, totdat een vriend vertelde me over Doctor Ororo dus ik onmiddellijk contact met hem via Whats App en vertelde hem mijn probleem en hij antwoordde dat hij me zal helpen en ik zal zien resulteren binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat hij vertelde me en 13 uur later kwam mijn man thuis viel op zijn knieën met tranen in zijn ogen en begon te smeken me om hem te vergeven die ik graag deed. Ben je hart gebroken en helpen Doctor Ororo via e-mail nodig hebt: doctorororospelltemple@outlook.com of wat app: +2348068784784 of website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT