ADVERTENTIE

 

Boete van € 450.000,- bij onwettige algemene voorwaarden

Ondernemers die handelen met consumenten zijn gebonden aan de de Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van die regels. De ACM is belast met het toezicht op o.a. de consumentenbescherming. Dat betekent dat zij ook algemene voorwaarden van ondernemers onder de loep kunnen nemen.

Ingrijpende wetswijziging
De Wet Handhaving Consumentenbescherming is recent (1 april 2014) ingrijpend gewijzigd. Die wijziging heeft tot gevolg dat aan ondernemers -die handelen met consumenten- nog sneller een (enorme) boete kan worden opgelegd, indien zij de regels overtreden. Dat geldt ook als hun algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet. De aanpassing in de Whc heeft tot gevolg dat de ACM dan bevoegd is om een bestuurlijke boete op te leggen tot maar liefst €450.000,–.

Algemene voorwaarden
Als ondernemers bijvoorbeeld bepalingen opnemen in hun algemene voorwaarden die op de zwarte lijst van artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek staan, zijn deze voorwaarden volgens de wet vernietigbaar.

Zwarte lijst
Voorbeelden van vernietigbare bepalingen die op de zwarte lijst staan, zijn:

  • Voorwaarde die de consument verbiedt om de overeenkomst te ontbinden;
  • Verkorting van de verjaringstermijn tot minder dan 1 jaar om een rechtsvordering in te stellen;
  • De bepaling die de ondernemer het recht geeft om binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de afgesproken prijs te verhogen, zonder dat de consument dan bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Als een consument zich hierop beroept, staat de ondernemer met lege handen. Immers, de wet bepaalt dat die bepaling dan vernietigbaar is, zodat de ondernemer hieraan geen rechten meer kan ontlenen.

Boete tot € 450.000,- bij ongeldige algemene voorwaarden
De Whc bepaalt dat de ondernemer bij overtreding van dit verbod een (enorme) boete kan worden opgelegd. Zoals aangegeven kan dit bedrag oplopen tot maar liefst €450.000,- Vóór 1 april maakte deze wet nog onderscheid tussen overtreding op het gebied van oneerlijke handelspraktijken en (overige) overtredingen van de Whc. Voor die laatste categorie overtredingen gold toen een maximale geldboete van de 5e categorie (maximaal €81.000,–) uit het strafrecht. Dat bedrag is nu dus substantieel verhoogd.

Conclusie
Een ondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden moet zorgen dat die voorwaarden in alle opzichten voldoen aan de wet. Als dat niet zo blijkt te zijn, loopt hij grote financiële risico’s. Als u geheel vrijblijvend uw voorwaarden wilt laten beoordelen, neem dan gerust contact op.

Dit artikel is geschreven door bedrijfsjurist Mr. Arwin Mulderij van Mulderij Juridisch advies in Ermelo. Als advocaat en bedrijfsjurist heeft hij ruim tien jaar ervaring opgedaan op een advocaten- en gerechtsdeurwaarderskantoor. Hij heeft veel rechtszaken gevoerd, onder meer over ingewikkelde incassodossiers.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE