03/06/2020 09:47

Chronisch zieke vrouw mag van de rechter niet scheiden

Een chronisch zieke vrouw mag niet scheiden van haar man. Een opmerkelijke en niet veel voorkomende uitspraak van het Hof. Na een hoger beroep van haar man draait de rechter de scheiding terug. Door haar ‘speciale wensen’ zou de vrouw haar eigen ramen in slaan. In deze blog sta ik stil bij de situatie en het oordeel van de rechter.

De feiten op een rij
Na een huwelijk van 38 jaar besluit Nel van Harry te scheiden. Deze echtscheiding wordt in 2012 door de rechtbank toegekend. Harry is het niet eens met de uitspraak, omdat Nel na de echtscheiding wil blijven samenwonen en ook nog eens door hem verzorgd wil blijven worden. Hij besluit in hoger beroep te gaan. Volgens hem is er namelijk geen sprake is van een duurzame ontwrichting, de enige rechtsgrond om in Nederland te kunnen scheiden. Men spreekt van duurzame ontwrichting als de voortzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden, zonder dat er uitzicht bestaat op herstel van de behoorlijke echtelijke verhoudingen.

De verhoudingen
Na de scheiding wonen Harry en Nel nog steeds samen. Omdat de woning te klein is om samen beneden te slapen, slaapt Harry boven en Nel beneden. Nel lijdt aan een chronische vorm van multiple sclerose waardoor zij niet instaat is voor zichzelf te zorgen. Vanwege Nel’s ziekte heeft Harry zijn baan opgegeven en de volledige verzorging op zich genomen. Als tegemoetkoming hiervoor ontvangt hij een budget uit het persoonsgebonden budget van Nel.

In hoger beroep geeft Harry aan dat Nel bij het aanvragen van de scheiding geen rekening heeft gehouden met de consequenties van de scheiding: het einde van hun samenleving en daarmee ook een eind aan de huidige verzorgingsconstructie.

Wel of geen ontwrichting?
Nel denkt hier anders over. Zij geeft aan dat het huwelijk uit veel pieken en dalen bestaat en daarbij komt ook nog eens dat zij pertinent niet veertig jaar formeel getrouwd wil zijn. Terugdenkend aan haar ouders is dit het ultieme schrikbeeld voor haar. Zij geeft toe dat ze beiden niet mét, noch zonder elkaar kunnen. Daarom wil zij de huidige woon- en leefsituatie voortzetten. Ook herhaalt zij haar wens dat Harry 24 uur per dag voor haar blijft zorgen.

De uitspraak
De rechter is er duidelijk over. Omdat Nel wil blijven samenwonen en verzorgd wil blijven worden door Harry, heeft zij de ontwrichting niet voldoende aannemelijk gemaakt. Sterker nog, door haar ‘speciale’ wensen heeft zij haar argumenten voor een duurzame ontwrichting volledig ontkracht. De eerder door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt daarom teruggedraaid.

Logisch?
Momenteel ligt er een wetsvoorstel klaar met het doel scheiden juist makkelijker te maken. Geeft de rechter met deze uitspraak haar grenzen aan?

De namen in dit artikel zijn fictief. De volledige uitspraak kun je hier lezen.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

1 Reactie op Chronisch zieke vrouw mag van de rechter niet scheiden

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT