01/06/2020 23:42

Is het mogelijk om tijdens het procederen van advocaat te wisselen?

Het komt in de praktijk nog weleens voor dat er onenigheid ontstaat tussen een cliënt en zijn of haar advocaat. Ook kan het zijn dat men geen vertrouwen meer heeft in de raadsman en dus wil overstappen naar een ander. De vraag is dan: is het mogelijk om tijdens een procedure te wisselen van advocaat? In deze blog zal ik deze vraag beantwoorden en meer uitleg geven over een advocatenwissel.

Ons rechtssysteem laat het wisselen van advocaat toe, waardoor het mogelijk is om van raadsman te wisselen tijdens een procedure. Wanneer je in hoger beroep gaat en een andere advocaat wil inzetten is er overigens geen sprake van een formele advocatenwissel. Het hoger beroep is een nieuwe procedure waardoor je dus een andere advocaat je belangen kunt laten behartigen.

Wil je van advocaat veranderen maar heb je deze op basis van toevoeging dan is dit wel aan voorwaarden gebonden. Dit geldt ook voor mensen die procederen via een rechtsbijstandverzekering.

‘Onttrekken’
Wanneer je van advocaat gaat wisselen moet de huidige advocaat aan de zaak worden ‘onttrokken’. Na dit gedaan te hebben wordt er een termijn van twee weken geboden voor het ‘stellen’ van een nieuwe advocaat. Op schriftelijk
verzoek van de van advocaat wisselende partij kan m.b.t. een zitting eenmaal uitstel van vier weken worden verleend. De procedure wordt in feite dus tijdelijk stilgelegd. Het wisselen van advocaat, dus onttrekken, kan in het ergste geval de dag voor een zitting plaatsvinden. De advocaat die zich aan een zaak wil onttrekken, geeft daarvan bericht met een aan de rechtbank gericht B-formulier (in hoger beroep is dit een H-formulier).

Niet alleen de cliënt kan ervoor kiezen om een advocaat te onttrekken, omgekeerd kan dit ook. Echter: “de advocaat mag van zijn recht om zich aan een zaak te onttrekken geen gebruik maken op een wijze of in omstandigheden dat de cliënt niet in de mogelijkheid zou zijn tijdig juridische bijstand te verkrijgen om te voorkomen dat de cliënt schade zou lijden.”, aldus de Gedragscode voor Europese advocaten.

Niet stellen advocaat
Het niet stellen van een nieuwe advocaat kan met zich meebrengen dat de tegenpartij de rechtbank kan verzoeken om een vonnis te wijzen. Wanneer de tegenpartij geen verzoek indient wordt de zaak naar de parkeerrol verwezen. Door middel van het B6 formulier kan de procedure vervolgens worden geheractiveerd.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

3 Reacties op Is het mogelijk om tijdens het procederen van advocaat te wisselen?

  1. Vraag mijn vrouw vroeg onze echtscheiding aan bij advocaat A, welke een verzoekschrift naar de rechtbank heeft gestuurd. Vervolgens wordt het stil tot dat advocaat B verscheen. Advocaat B gaat op de zelfde toevoeging, welk mijn ex-vrouw verstrekt is door de raad van rechtsbijstand, een nieuw verzoekschrift indienen. Om een lang verhaal kort te maken door mij is er omdat er volgens mij door advocaat B in strijd met de gedragsregels van advocaten 1992 is gehandeld bij de deken tegen hem een klacht ingediend. Deze klacht zal februari 2018 inhoudelijk door de raad van discipline worden behandeld. Advocaat B zegt in antwoordt op mijn verzetsschrift dat hij de zaak niet van advocaat B heeft overgenomen maar een nieuwe procedure is gestart. van de RVR heb ik vernomen dat een nieuw procedure niet op de zelfde toevoeging kan, hiervoor zal een nieuwe toevoeging moeten worden aangevraagd. Op door mij gestelde vragen aan advocaat A of hij de zaak wel of niet heeft overgedragen aan advocaat B wordt geantwoord dat hij deze informatie om privacy reden niet aan mij kan verstrekken. Op een verzoek aan de deken wordt eveneens terughoudende geantwoord en krijg ik het advies om een advocaat te raadplegen. Op een simpele vraag is de zaak wel of niet door advocaat A overgedragen aan advocaat B wordt op deze manier geantwoord, ik zie dit als belemmering bij het vinden van de waarheid. Mijn advocaat die mij alleen bij mijn echtscheidingszaak betrokken is geweest, weet niets van mijn klacht. Het is mijn recht om een klacht in te dienen maar zodra ik in mijn ogen hele simpele informatie wil wordt ik belemmerd in het verkrijgen hiervan. Kunt u mij zeggen welke mogelijkheden om een antwoordt te krijgen op deze simpele vraag, zonder dat ik hier honderden euro’s aan advocaat kosten voor moet betalen, .

    • Ik vind het goed recht dat er van advocaat gewisseld mag worden. Wanneer je niet goed door een deur kan, moet er een alternatief gevonden worden. Je wil natuurlijk niet dat dit de zaak kan beinvloeden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT