25/08/2019 01:09

Intellectuele Eigendom: slaafse nabootsing. Wat is dat?

Met verschillende blogs heb ik de laatste jaren informatie gegeven over rechten van Intellectuele Eigendom, waaronder het auteursrecht, handelsnaamrecht en merken- (en modellen)recht. Naast zogenoemde “onderscheidingsteken” kunnen veel producten in aanmerking komen voor auteursrechtelijke en/of modelrechtelijke bescherming. Maar wat gebeurt er als die producten niet aan die beschermingstoets voldoen en dus niet beschermd worden door de auteurswet en/of modellenwet? Zijn die producten dan “vrij” om te kopiëren?

Vangnet
In de Nederlandse wetgeving kan kopieergedrag zonder dat er sprake is van inbreuk op auteurs- en/of modelrechten toch nog als “onrechtmatig” worden aangemerkt. Daarmee kan dan alsnog een verbod worden verkregen en schadevergoeding worden geëist. Dit is het leerstuk van de zogenoemde “slaafse nabootsing”. Het is geen inbreuk op een bepaald recht van intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht, handelsnaamrecht en/of merken- en modellenrecht) maar is een het algemeen recht gebaseerd onrechtmatig handelen. In mijn praktijk komt het nog vaak voor dat rechten van intellectuele eigendom uiteindelijk geen stand houden of niet tot het gewenste resultaat leiden en dat een kwestie als “vangnet” nog moet worden beoordeeld op grond van slaafse nabootsing. Reden genoeg om slaafse nabootsing nog eens uit te leggen in een blog.

Slaafse nabootsing
Uitgangspunt is dat nabootsen mag, zo lang er geen rechten van Intellectuele Eigendom worden geschonden! Maar dit tenzij dat leidt tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. De “nabootser” moet een andere weg inslaan om een niet teveel gelijkend product te maken, maar zonder dat dat ten koste gaat van “de deugdelijkheid en bruikbaarheid” van dat product. Om vast te stellen of er sprake is van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de totaalindruk van de producten. Om tot verwarringsgevaar te kunnen komen moet wel vaststaan dat het product van de eisende partij een zogenoemde eigen positie/gezicht op de Nederlandse markt heeft: het product moet onderscheidend vermogen hebben al naar de rest van de markt wordt gekeken. Is dat het geval, dan moet worden beoordeeld of er sprake is van verwarringsgevaar.

Verweer
Vaak wordt bij het aanspreken van een partij op grond van slaafse nabootsing dus een drietal verweren gevoerd
1. dat het initiële product geen eigen positie/gezicht op de markt heeft;
2. dat er geen sprake is van verwarringsgevaar; en
3. dat de “nabootser” geen andere weg had kunnen inslaan zonder dat dat ten kosten zou gaan van de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten.

Dit levert vaak uitgebreide discussies op en de beoordeling van dergelijke zaken is uiteindelijke sterk afhankelijk van “de specifieke feiten van het geval”.

Tip
Bij het ontwikkelen van nieuwe producten wordt iedereen uiteraard “geïnspireerd” door reeds bestaande producten. Maar als de inspiratie te ver wordt doorgevoerd en het derhalve duidelijk is dat producten zijn nagemaakt, dan kan de partij die de producten als eerste op de markt bracht daartegen optreden. Ook als er geen sprake is van beschermding via rechten van Intellectuele Eigendom. Het is dus goed om hierover vooraf al eens informatie in te winnen. Wordt u aangesproken op grond van slaafse nabootsing, dan is het ook zaak u goed te laten adviseren en bijstaan.

Heeft u vragen over inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten of slaafse nabootsing, neem dan gerust contact op.

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Mr. Muriel van den Hazenkamp

Advocaat & Merkengemachtigde voor ondernemers bij Bernhaege Advocaten
Ik richt mij op ondernemers en ben binnen het algemeen contracten- en verbintenissenrecht specialist in auteurs,handelsnaam en merkrecht.
Mr. Muriel van den Hazenkamp
Mr. Muriel van den Hazenkamp

Recente blogs van Mr. Muriel van den Hazenkamp (overzicht)

1 Reactie op Intellectuele Eigendom: slaafse nabootsing. Wat is dat?

 1. Beste mevrouw,

  Voor mijn studie ben ik bezig met een analyse over bovenstaande onderwerp, ondanks dat bovenstaande artikel inmiddels een aantal jaren oud is, ben ik benieuwd of u een aantal vraagstukken kunt beantwoorden of wat meer informatie kunt verlenen wat betreft ”slaafs nabootsing”. Ook wens ik gebruik te maken van uw ervaring in het praktijk.

  U kunt mij hiermee enorm op weg helpen.

  Ik hoop snel van u te mogen vernemen.

  Met vriendelijke groet,
  Sara Benouarrek
  Student HBO Rechten

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE