25/08/2019 00:59

Juridische en praktische tips bij echtscheiding

Een echtscheiding is bijzonder emotioneel. Naast het verwerken van een breuk moeten er veel zaken geregeld worden. Juridische begeleiding bij een echtscheiding is dan ook eigenlijk een must. U wilt er immers niet jaren later achter komen, dat de gevolgen van de echtscheiding toch niet helemaal goed geregeld zijn. Familierecht advocaat mr. Denise Huizer van Dijkstra Voerman Advocatuur en Notariaat geeft uitleg.

Een paar reëel veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld: de pensioenuitvoerder is niet geïnformeerd over de echtscheiding, u blijkt nog hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor een hypotheekschuld of u wist niet dat de kinderalimentatie en/of partneralimentatie niet juist berekend zijn conform de zogenoemde wettelijke maatstaven.

Wat is er vastgelegd? Is er sprake van een gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden?
Dit lijkt misschien een hele rare vraag, maar echt, veel mensen weten na vele jaren niet meer of zij nu al dan niet huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen. Dit is dan ook de vraag die als eerste gesteld moet worden. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld? In Nederland wordt (vooralsnog) standaard in gemeenschap van goederen gehuwd, tenzij huwelijkse voorwaarden worden gepasseerd door een notaris. In geval van een gemeenschap van goederen worden alle bezittingen en schulden aan het einde van het huwelijk door de helft gedeeld.

De andere zijde van de medaille is de zogenaamde koude uitsluiting, waarbij in een akte huwelijkse voorwaarden wordt vastgelegd dat iedere vorm van gemeenschap wordt uitgesloten. Zowel schulden als vermogen blijven privé. Vaak worden er wel verrekenbedingen in de huwelijkse voorwaarden opgenomen, die regelen hoe inkomsten en vermogen verdeeld worden, zowel tijdens het huwelijk als bij het einde van het huwelijk (overlijden of echtscheiding). Steeds vaker wordt voor er een mengvorm gekozen, waarbij uitsluiting van gemeenschap van goederen wordt aangevuld met allerlei verrekenbedingen, die tot gevolg hebben dat er toch sprake is van “eerlijk delen” bij echtscheiding.

Dit hoeft echter niet, zodat één van de echtgenote bij een koude uitsluiting echt van een koude kermis thuis komt. Eigenlijk zou u zich ruim voordat een echtscheiding eventueel aan de orde is, moeten realiseren of er al dan niet huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Misschien is het nog mogelijk tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.

Stel de kinderen centraal: het ouderschapsplan
Ingeval van een echtscheiding horen de kinderen centraal te staan. En, indien dat voor u al niet gold, dwingt de wetgever u daar wel toe. Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen en deze samen met het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Indien u dat niet doet, is het verzoekschrift in beginsel niet-ontvankelijk. De wet is erop gericht dat ouders vroegtijdig nadenken over de invulling van het ouderschap na scheiding. De bedoeling van de wetgever is conflicten te voorkomen door het vastleggen van afspraken.

Ook na de echtscheiding zijn beide ouders samen verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun (minderjarige) kinderen. In het ouderschapsplan moet in ieder geval opgenomen zijn: 1) hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden (zorgregeling) of hoe vorm is gegeven aan het recht en de verplichting tot omgang (omgangsregeling), 2) de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen (informatie-uitwisseling) en 3) de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (de kinderalimentatie).

Overige afspraken mogen ook in het ouderschapsplan worden vastgelegd, maar dit is niet noodzakelijk. Wel dient het ouderschapsplan nog te vermelden op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

De kinderalimentatie
De berekening van kinderalimentatie is in principe van openbare orde. Weliswaar kan er in een echtscheidingsconvenant van de richtlijnen voor de berekening van kinderalimentatie worden afgeweken, maar een rechter kan deze afspraken naast zich neerleggen, indien deze niet in het belang van het kind zijn (dit zal vooral aan de orde zijn, indien er minder kinderalimentatie wordt betaald dan uit de richtlijnen volgt). Bij de alimentatierichtlijnen wordt rekening gehouden met de behoefte van de minderjarige kinderen, die wordt vastgesteld aan de hand van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, en de draagkracht van de ouders. De draagkracht van de ouders wordt in de regel vastgesteld aan de hand van forfaitaire bedragen met betrekking tot het levensonderhoud en de woonlasten, tenzij dit tot een onaanvaardbaar resultaat leidt.

Voor de beoordeling van de huwelijkse voorwaarden, het opstellen van een verzoek tot echtscheiding met ouderschapsplan en de berekening van de kinderalimentatie kunt u bij Sander van Luijk terecht.

mr. Denise Huizer

mr. Denise Huizer

Advocaat ondernemings- en familierecht bij Dijkstra Voermans Advocatuur en Notariaat
Als advocaat hou ik mij voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht in brede zin en is actief op het gebied van personen en familierecht. Ook ben ik werkzaam geweest als bewindvoerder en curator in schuldsaneringen en faillissementen en trad ik uit dien hoofde op bij diverse rechtbanken.
mr. Denise Huizer

Recente blogs van mr. Denise Huizer (overzicht)

6 Reacties op Juridische en praktische tips bij echtscheiding

  1. Een scheiding is vaak ingewikkelder dan je denkt, dat zie ik tenminste in mijn eigen omgeving. Een goed ouderschapsplan is een must lijkt mij. Zeker wanneer verschillende partijen geen afspraken meer kunnen maken met elkaar.

  2. Fijn om meer informatie over de echtscheiding te krijgen van een advocaat voor familierecht. Mijn oom en tante gaan scheiden en mijn oom heeft me om hulp gevraagd. Hij is erg emotioneel en kan niet helder denken. Daarom zoek ik het een en ander voor hem uit. Goed om te weten dat het verplicht is een ouderschapsplan op te stellen. Hier gaan we naar kijken.

  3. Bedankt voor het ingaan op een aantal belangrijke punten tijdens een scheiding. De kinderen mogen natuurlijk nooit de dupe worden van een scheiding. Een ouderschapsplan is dan ook een must, zoals ik merk in mijn omgeving. Laat alles natuurlijk goed vastleggen.

  4. Zelf zie ik in mijn omgeving genoeg stellen die te weinig aandacht aan de kinderen besteden wanneer ze gaan scheiden. Het is lastig genoeg wanneer je niet meer bij elkaar kan zijn, maar kinderen betrekken is goed voor het verwerkingsproces. Hou het dan ook zo professioneel mogelijk.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE