14/12/2019 02:05

Onbetaalde facturen innen in kort geding: zo werkt het

Als een debiteur facturen onbetaald laat kan dit grote gevolgen hebben voor een ondernemer. Zeker wanneer hij behoorlijk afhankelijk is van de inkomsten van deze debiteur. In zulke gevallen kan een incasso kort geding uitkomst bieden. Aan de hand van een recente uitspraak over een geldvordering, legt incassoadvocaat Thomas van Vugt uit wat de criteria zijn voor een geldvordering in kort geding.

Onbetaalde rekening: betaling eisen
In deze zaak ging het om een openstaand bedrag van bijna € 25.000 aan declaraties ter zake juridisch advies. De opdrachtnemer, een jurist, had maanden lang op uurbasis voor opdrachtgever werkzaamheden verricht. Maar zijn facturen werden niet voldaan. Aanvankelijk stelde de opdrachtgever dat hij de facturen niet voldeed omdat hij simpelweg geen geld had om deze te voldoen. Naderhand wijzigde de opdrachtgever van koers en zei dat hij een verrekenbare vordering had op de opdrachtnemer. Deze vordering zou betrekking hebben op een schadevergoeding in verband met fouten die de opdrachtnemer zou hebben gemaakt.

Vordering geldsom in kort geding
In kort geding stelt de Voorzieningenrechter voorop dat toewijzing van een vordering tot betaling van een geldsom enkel in kort geding kan plaatsvinden, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang voor de eiser dat hij een bodemprocedure niet zou kunnen afwachten. De opdrachtgever in deze zaak heeft de vordering van opdrachtnemer erkend. De Voorzieningenrechter overweegt dat de vermeende tegenvordering geheel niet aannemelijk is gemaakt. Bovendien heeft de opdrachtnemer een spoedeisend belang bij betaling van zijn facturen. Hij en zijn gezin zijn voor hun dagelijkse levensonderhoud afhankelijk van de betalingen van de opdrachtgever. De vordering wordt daarom integraal toegewezen.

Voorlopige voorziening in kort geding
Een kort geding is in beginsel een procedure om in spoedeisende zaken op korte termijn een voorlopige voorziening te verkrijgen. Bijvoorbeeld een publicatieverbod bij een voorgenomen onrechtmatig artikel, een ontruiming van een gekraakt pand of een opheffing van een (onrechtmatig gelegd) beslag. Een betaling van een geldsom, bijvoorbeeld een openstaande factuur, lijkt niet te vallen onder spoedeisende zaken. Toch kan een geldvordering in kort geding worden behandeld als deze voldoet aan enkel criteria: kans op toewijzing in een bodemprocedure, spoedeisend belang en het restitutierisico.

Criteria geldvordering in kort geding
De geldvordering dient voldoende aannemelijk te zijn. In kort geding is geen plaats voor uitvoerige bewijslevering en getuigenverhoren dus als de vordering complex is of als er sprake is van een aannemelijke tegenvordering (zoals in deze zaak tevergeefs aangevoerd was), dan zal een rechter de zaak niet behandelen en de vordering afwijzen. Het spoedeisend belang wordt niet door elke rechter getoetst. Vaak wordt aangenomen dat de eiser spoedeisend belang heeft bij betaling van een openstaande vordering. Toch kan de afwezigheid van een spoedeisend belang voor problemen zorgen. Onderbouwing van dit criterium is dan ook altijd aan te raden.

Factuur innen in kort geding: restitutierisico?
Als een vordering in kort geding wordt toegewezen en gedaagde vervolgens betaalt, maar later wordt in een bodemzaak de vordering alsnog afgewezen, dan zal de eiser het geld terug moeten betalen. Wanneer er op voorhand een aannemelijk risico bestaat dat de eiser in dat geval geen verhaal meer zal bieden, spreekt men van een restitutierisico. De kort geding rechter kan een aannemelijke vordering afwijzen als er sprake is van een restitutierisico. Voor meer informatie over dit onderwerp of het incasso kort geding, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

mr. Thomas van Vugt

mr. Thomas van Vugt

Advocaat verbintenissenrecht & ondernemingsrecht bij AMS Advocaten
Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, waaronder het ondernemingsrecht, het vastgoedrecht, het huurrecht bedrijfsruimte en mediarecht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT