ADVERTENTIE

 

Ongewenste gevolgen van de nieuwe regels voor de kinderalimentatie

Per 1 januari a.s. zijn er grote wijzigingen in de berekening van de kinderalimentatie door:
– afschaffing fiscale aftrek kinderalimentatie (dat kan tot 40,- per maand schelen)
– afschaffing alleenstaande ouderkorting
– alleenstaande ouderkop bovenop het kindgebonden budget ( max. € 3.050,- per jaar).

Eindelijk is dan duidelijk hoe de alleenstaande ouderkop verwerkt moet worden in de alimentatieberekening. Het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop worden op de behoefte van de kinderen (conform de NIBUD-tabellen) in mindering gebracht.

Dit kan er in sommige situaties toe leiden (bij de lagere inkomens) dat er volledig in de behoefte van de kinderen wordt voorzien door het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkorting en er door de niet-verzorgende ouder (vaak de vader) helemaal geen alimentatie meer betaald hoeft te worden.

Kritiek: door de rechtstreekse invloed van de alleenstaande ouderkop veroorzaakt de overheid veel onrust (en ook onbegrip) bij ex-partners. Het kan immers voorkomen dat de niet-verzorgende ouder ook financieel niet hoeft bij te dragen. Als de verzorgende partner gaat samenwonen, vervalt de alleenstaande ouderkop en is er wel weer behoefte aan kinderalimentatie zodat de discussie weer opnieuw begint.

Ondoordacht van de overheid:

  • als er geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden, is bijstandsverhaal ook niet meer mogelijk. M.a.w de bijstandsuitkering van de ex-partner wordt volledig door de overheid betaald omdat volgens de berekening de ex-partner (met bovenmodaal inkomen en voldoende draagkracht) geen kinderalimentatie hoeft te betalen.
  • boodschap aan de ex-partner: zolang uw ex-partner alleenstaand is geven wij een alleenstaande ouderkop bovenop het kindgebonden budget en hoeft u niet meer voor uw kinderen te betalen (nogal tegengesteld aan de boodschap van de laatste jaren: ‘zelf meer doen’)
  • door vervangen alleenstaande ouderkorting (van invloed op de draagkracht) door de alleenstaande ouderkop (van invloed op de behoefte van het kind) wordt de combinatie alleenstaande verzorgende ouder-werken minder aantrekkelijk. Meer moeders zullen dan waarschijnlijk kiezen voor niet/minder te werken.

Op de vele kamervragen die inmiddels gesteld zijn wordt door de minister inhoudelijk niet ingegaan.

Conclusie
De nieuwe regels, en de toepassing daarvan zoals vastgesteld door de Expertgroep, gaan voor veel problemen zorgen. In veel gevallen zal het voor de alimentatieplichtige lonen om begin 2015 de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

mr. Barbera Netters

mr. Barbera Netters

Advocaat at AFB Advocatuur
Na de studie Management, Economie en Recht heb ik Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. Sinds 2007 ben ik advocaat. In 2011 ben ik met een eigen kantoor in Hengelo begonnen. Naast Rechtblog schrijf ik ook columns voor nuzakelijk.nl.
mr. Barbera Netters

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE