14/12/2019 02:04

Ontslag voor vrouw die wegens geloofsovertuiging kledingvoorschriften weigert op te volgen

Een pedagogisch medewerkster van het Maasstad Ziekenhuis is ontslagen omdat ze vanwege haar islamitische geloofsovertuiging weigerde te voldoen aan aangepaste kledingvoorschriften. De verscherpte kledingvoorschriften waren het gevolg van een gevaarlijke uitbraak van een bacterie. Van medewerkers werd daarom verwacht dat ze hun werk met onbedekte onderarmen zouden uitvoeren, omdat dit een goede handhygiëne bevordert en de overdracht van micro-organismen via de kleding beperkt.

Ontslag
Het ziekenhuis startte na het aanbieden van een kantoorbaan (waar de vrouw niet akkoord mee ging) een ontslagprocedure op. De werkgever verzocht de rechtbank om de arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijke datum te ontbinden wegens gewichtige redenen, bestaande uit een veranderingen in de omstandigheden, zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding.

Beslissing
De rechter is van mening dat het kledingvoorschrift inbreuk maakt op het grondrecht van de medewerkster om zich volgens haar overtuiging te kleden. Maar omdat er bij de werkzaamheden van de vrouw infectiegevaar bestaat beslist de rechter dat de inbreuk in dit geval geoorloofd is.

De weigering van de vrouw om aan de aangepaste kledingvoorschriften te voldoen, vormt dan ook voldoende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Aan het ontslag is een ontbindingsvergoeding conform de kantonrechtersformule c=1 toegekend. Dit omdat de gewijzigde eisen aan de hygiëne een omstandigheid is die in de risicosfeer van de werkgever behoort te liggen.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT