24/05/2019 13:45

Stijging aantal rechtszaken in 2013 naar bijna 1,8 miljoen

In 2013 is het aantal rechtszaken toegenomen tot bijna 1,8 miljoen. Voor het eerst sinds 2009 is het aantal rechtszaken gestegen. Dat blijkt uit het Jaarverslag Rechtspraak 2013 dat vandaag is verschenen. De stijging van 3 procent ten opzichte van 2012, komt vooral doordat het aantal kantonzaken toenam tot bijna 1,1 miljoen (+ 6 procent). Kantonzaken zijn relatief eenvoudige zaken over arbeidsovereenkomsten, huurcontracten, aankopen en geldvorderingen en familierechtelijke zaken als bewind en erfrecht. Opvallend in deze categorie is de afname van handelszaken bij de kantonrechter. Dit komt onder meer door verhogingen in de afgelopen jaren van het bedrag dat moet worden betaald voor de gang naar de rechter, de zogenoemde griffierechten.

Bestuursrecht
In 2013 kwamen er bij de sector bestuursrecht (rechtszaken waarbij een overheidsorgaan betrokken is) ruim 109.000 zaken binnen. Deze sector toont een divers beeld. Zo daalde het aantal vreemdelingenzaken (- 18 procent), ambtenarenzaken (- 24 procent) en belastingzaken (- 2 procent). Maar bouwzaken (+ 11 procent), bijstandszaken (+ 15 procent) en zaken over de Wet werk en bijstand (+ 22 procent) namen toe.

Strafrecht
Het aantal strafzaken was in 2013 vrijwel hetzelfde als in 2012: bijna 200.000 (- 1 procent). Er waren minder zaken over voorlopige hechtenis en minder kinderrechterzaken. Daarentegen had de politierechter het drukker.

Gerechtshoven en appelcolleges
Ook de zaken in hoger beroep bij de gerechtshoven bleef met 58.800 zaken vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. Hetzelfde geldt voor het aantal zaken (7.000) bij de Centrale Raad van Beroep, dat in hoger beroep oordeelt over geschillen op het gebied van sociale verzekeringen en voorzieningen en ambtenarenzaken. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven nam het aantal zaken met 9 procent af tot 1.000 zaken.

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE