19/11/2018 11:02

Werknemer gebonden aan eigen ontslagbrief

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 oktober 2013 bepaald dat een werknemer gehouden mag worden aan een brief waarin hij aangeeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ook als hij daar later op terugkomt. Advocaat mr. Paul Snijders van WST Advocaten in Amsterdam geeft uitleg.

Betrokkene had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tot 20 maart 2013. Op 7 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden over de wijze waarop de werknemer zijn werk verrichtte. Na afloop van dit gesprek heeft de werknemer een verklaring ondertekend inhoudende dat hij, omdat hij zijn werk niet naar behoren heeft uitgevoerd, per direct ontslag neemt en dat de werkgever hem niets meer hoeft uit te betalen.

Een week later heeft de werknemer de ongeldigheid van zijn verklaring ingeroepen. Daarbij heeft hij aangegeven dat de situatie te ondragelijk is om verder voor de werkgever te werken en heeft hij zich ziek gemeld.

Doorbetaling van salaris
In de procedure vorderde de werknemer doorbetaling van zijn salaris, stellende dat hij de verklaring onder druk heeft getekend.
Verklaring

De kantonrechter hechtte veel waarde aan de door de werknemer getekende verklaring waarin hij aangeeft zelf ontslag te nemen:

‘Waar een dergelijke verklaring tamelijk ongebruikelijk is en voor de werknemer in kwestie nadelig kan zijn, dient voldoende aannemelijk te zijn dat de werknemer in vrijheid en weloverwogen tot deze wilsuiting is gekomen. De stelling van de werknemer dat dit niet het geval is maar dat er, integendeel, sprake was van een wilsgebrek is door hem echter geenszins onderbouwd en aannemelijk gemaakt’.

Onder druk
De stelling van de werknemer dat hij onder druk is gezet doordat de werkgever hem voorhield dat hij een schadeclaim tegemoet zou kunnen zien indien hij niet instemde met ontslagname, achtte de kantonrechter niet voldoende. De kantonrechter nam aan dat er sprake was van een weloverwogen ontslagname door de werknemer.

UWV
Ten overvloede overwoog de kantonrechter dat als het beroep op de vernietigbaarheid van de ontslagbrief wél zou slagen, de werknemer niet heeft gewerkt als gevolg van zijn ziekmelding. Omdat de stelling van de werknemer dat hij ziek was, door de werkgever gemotiveerd is betwist, had de werknemer zijn vordering vergezeld moeten laten gaan van een deskundigenoordeel van het UWV. Omdat hij dat had nagelaten, werd de loonvordering ook om die reden afgewezen te worden.

Conclusie
In het algemeen zal de rechter erg kritisch zijn als een werknemer zelf ontslag neemt. Aan de ontslagname door de werknemer worden terecht hoge eisen gesteld, omdat werknemers vaak in een emotionele toestand verkeren als zij verklaren zelf ontslag te nemen. Volgens de Hoge Raad moet de wil van de werknemer om zelf ontslag te nemen blijken uit een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’. Ook wordt van de werkgever verlangd dat hij ‘op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze heeft verklaard in te stemmen met de beëindiging van het dienstverband’. De ‘koninklijke weg’ is dat de werkgever vervolgens de werknemer ook nog eens wijst op de nadelige consequenties van zijn ontslagname, zoals het verspelen van zijn recht op WW.

In deze zaak lag het eenvoudiger, omdat de rechter niet om de schriftelijke verklaring, die door de werknemer zelf was ondertekend, heen kon. Hier werd doorslaggevende betekenis aan gehecht, temeer omdat niet was gebleken dat de werknemer bij het tekenen onder druk was gezet.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE